Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 – Giải câu 1, 2, 3 trang 88 bài 159 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 159


1. Tính nhẩm :

a. 50000 + 40000 = b. 42000 + 6000 =

90000 – 20000 = 86000 – 4000 =

c. 40000 x 2 = d. 12000 x 3 =

80000 : 4 = 72000 : 8 =

2. Đặt tính rồi tính :

28439 + 34256

64217 + 19547

91584 – 65039

36950 – 8924

614 x 7

9438 x 2

33888 : 8

31175 : 5

3. Một cộng ty may được 50 000 áo sơ mi, lần đầu bán được 28 000 áo sơ mi, lần sau bán được 17 000 áo sơ mi. Hỏi công ty đó còn lại bao nhiêu áo sơ mi ?

1.

a. 50000 + 40000 = 90 000

90000 – 20000 = 70 000

b. 42000 + 6000 = 48000

86000 – 4000 = 82000

c. 40000 x 2 = 80000Quảng cáo

80000 : 4 = 20000

d. 12000 x 3 = 36000

72000 : 8 = 9000

2. 

*

3.

Tóm tắt

*

Cách 1:

Số áo mà xí nghiệp bán trong hai lần là :

28000 + 17000 = 45000 (áo)

Số áo còn lại trong xí nghiệp là :

50000 – 45000 = 5000 (áo)

Đáp số : 5000 áo

Cách 2 :

Số áo sơ mi còn lại sau khi bán lần đầu là :

50000 – 28000 = 22000 (áo)

Số áo sơ mi xí nghiệp đó còn lại là :

22000 – 17000 = 5000 (áo)

Đáp số : 5000 áo


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3, 4, 5 trang 87 VBT Toán 3 tập 2: Bài 157+158. Ôn tập các số đến 100 000
Bài tiếp theoTiết 9 – Bài luyện tập – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Đọc thầm
Danh sách bài tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 90 VBT Toán 3 tập 2: Bài 161Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000
Câu 1, 2, 3, 4 trang 89 VBT Toán 3 tập 2: trang 89 bài 160 Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi...
Mục lục môn Toán 3 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 3


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 152 trang 163 môn Toán 3: Chia số có năm chữ số cho...
Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 152 trang 163 sgk Toán 3: Chia số có năm chữ số cho...
Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn...
150 bài văn hay lớp 3 - Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền...
Luyện từ và câu trang 53sgk tiếng việt 3, Câu 1. Hãy tìm và ghi vào vở những từ ngữ. Câu 2. Em hãy...
Mặt trời mọc ở đằng... tây ! - Luyện từ và câu trang 53sgk tiếng việt 3. Câu 1. Hãy tìm và ghi vào...
Tập làm văn trang 43 Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Hãy kể lại một người lao động trí óc mà em biết.Câu...
Chiếc máy bơm - Tập làm văn trang 43 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Hãy kể lại một người lao động...
Tập làm văn – Tuần 22 Trang 20 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: Viết những điều em đã kể ở lớp về một...

Xem thêm: Top 23 Bài Thuyết Minh Về Phong Tục Gói Bánh Chưng Ngày Tết Đạt Điểm 9, 10


Viết những điều em đã kể ở lớp về một người lao động trí óc thành một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu).....