Khoanh vào vật tất cả dạng mặt đường gấp khúc và mẫu thiết kế tứ giác trong bức tranh mặt dưới. Vẽ một con đường kẻ phân tách hình dưới đây thành nhì phần: một trong những phần chỉ bao gồm hình tứ giác, một phần chỉ gồm hình tam giác. Viết tên các đường vội khúc thích hợp vào vị trí chấm.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 26


Câu 1 (Bài 26, ngày tiết 2) trang 98, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Khoanh vào vật có dạng mặt đường gấp khúc và mẫu mã tứ giác vào bức tranh bên dưới.

*

Phương pháp:

Quan cạnh bên hình vẽ và dựa vào hình dạng của hình tứ giác, mặt đường gấp khúc rồi khoanh vào những vật theo yêu cầu của bài bác toán.

Lời giải:

Các vật tất cả dạng mặt đường gấp khúc:

*

Các đồ vật có bề ngoài tứ giác:

*

Câu 2 (Bài 26, huyết 2) trang 98, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Vẽ một con đường kẻ chia hình dưới đây thành nhị phần: 1 phần chỉ tất cả hình tứ giác, một trong những phần chỉ bao gồm hình tam giác.

*

Phương pháp:

Quan liền kề và thừa nhận dạng các hình vẽ rồi kẻ một đường chia hình thành hai phần: một phần chỉ có hình tứ giác, một phần chỉ có hình tam giác.

Lời giải:

Em kẻ như sau:

*

Câu 3 (Bài 26, huyết 2) trang 99, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Cho hình vẽ:

*

a) Viết tên những đường vội vàng khúc phù hợp vào nơi chấm.

Các mặt đường gấp khúc bao gồm 3 đoạn thẳng là:............................................................................

Đường vội vàng khúc có 4 đoạn thẳng là:..................................................................................

b) Tính độ dài con đường gấp khúc BCDE.

Phương pháp:

- Quan tiếp giáp hình vẽ rồi viết tên các đường vội khúc bao gồm 3 đoạn thẳng, 4 đoạn thẳng.

- Độ dài con đường gấp khúc BCDE là tổng độ dài các đoạn thẳng BC, CD, DE.

Lời giải:

a) những đường vội khúc bao gồm 3 đoạn trực tiếp là: ABCD, BCDE

Đường gấp khúc có 4 đoạn thẳng là: ABCDE

b) 

Để tính độ dài con đường gấp khúc BCDE, em thực hiện phép cộng: lấy độ lâu năm đoạn BC (5 cm) + độ lâu năm đoạn CD (5 cm) + độ lâu năm đoạn DE (3 cm). Em có phép tính: 5 + 5 + 3 = 13 (cm).

Bài giải

Độ dài con đường gấp khúc BCDE là:

5 + 5 + 3 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm.

Câu 4 (Bài 26, máu 2) trang 99, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Hai chúng ta ốc sên Bu cùng Bi trườn qua sân theo hai tuyến phố như hình vẽ.

*

Viết tiếp vào địa điểm chấm đến thích hợp.

a) Bu trườn quãng con đường dài ..... Cm. Bi trườn quãng con đường dài ....... Cm.

b) các bạn ......... Trườn quãng con đường dài hơn.

Xem thêm: Nêu Vị Trí Đoạn Trích Chị Em Thúy Kiều, Giới Thiệu Khái Quát Hai Chị Em Thuý Kiều

Phương pháp:

Quan gần kề hình vẽ, tính độ nhiều năm quãng mặt đường mỗi bạn bò được rồi điền vào nơi chấm.