*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 113, 114, 115 bài xích 44: Ôn tập phổ biến | Kết nối học thức


170

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 113, 114, 115 bài 44: Ôn tập chungsách liên kết tri thứchay, chi tiết giúp học tập sinh dễ ợt xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập vào VBT Toán 3. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 113, 114, 115 bài bác 44: Ôn tập chung

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 113, 114 bài 44 tiết 1

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 113 bài xích 1:Đặt tính rồi tính.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 44

132 × 4

............

............

............

209 × 4

............

............

............

113 × 6

............

............

............

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 113 bài 2:Đặt tính rồi tính.

75 : 5

............

............

............

68 : 4

............

............

............

96 : 6

............

............

............

Lời giải

Vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 113 bài 3:Viết vào nơi chấm đến thích hợp.

Cho hình chữ nhật ABCD và hình tròn trụ tâm O như hình vẽ.

a)O là trung điểm của đoạn thẳng....... Và đoạn trực tiếp .........

b)Các góc vuông bao gồm trong hình mẫu vẽ là: ....................................................................

..................................................................................................................................

c)Các góc ko vuông bao gồm trong mẫu vẽ là: ........................................................

..................................................................................................................................

Lời giải

a)O là trung điểm của đoạn thẳngACvà đoạn thẳngBD.

b)Các góc vuông tất cả trong hình vẽ là:BAD, ABC, BCD, CAD.

c)Các góc không vuông gồm chung đỉnh O là:OAD, ODC, OCB, OAB.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 114 bài bác 4:Tính giá trị của biểu thức.

a)216 + 148 – 144 =...........

= ...........

b)216 × (148 – 144) =...........

= ...........

Lời giải

a)216 + 148 – 144 = 364 – 144

= 220

b)216 × (148 – 144) = 216 × 4

= 864

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 114 bài 5:Cửa hàng có một thùng đựng 120lnước mắm. Siêu thị đã lấy ra 7 can, mỗi can 10lnước mắm. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Lời giải

7 can cất số lít nước mắm là:

7 × 10 = 70 (lít)

Trong thùng còn lại số lít nước mắm nam ngư là:

120 – 70 = 50 (lít)

Đáp số: 50 lít.

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 114, 115 bài 44 tiết 2

Vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 114 bài bác 1:Đặt tính rồi tính.

217 × 4

............

............

............

309 × 3

............

............

............

160 × 5

............

............

............

Lời giải

Vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 114 bài 2:Đặt tính rồi tính.

576 : 3

............

............

............

645 : 5

............

............

............

847 : 7

............

............

............

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 115 bài 3:Viết số tương thích vào địa điểm chấm.

a)Độ dài đường gấp khúc ABCD như hình dưới đấy là ......... Mm.

b)Túi đường trong hình bên cân nặng ......... G.

c)Rót khô hết nước từ một cái bình được 3 ca nước như hình vẽ.

Lượng nước ban đầu trong bình là .......................... Ml.

Lời giải

a)Trong mẫu vẽ trên có ba đường gấp khúc. Đoạn AB = 34 mm; BC = 18 mm; CD = 45 mm.

Độ dài con đường gấp khúc ABCDlà:

34 + 18 + 45 = 97(mm).

Độ dài con đường gấp khúc ABCD như mẫu vẽ là97mm.

b)Túi đường trọng lượng bằng cha quả cân: 100 g, 200 g và 500 g.

Túi mặt đường trong hìnhcân nặnglà:

100 + 200 + 500 = 800(g).

Túi đường trong hình bên cân nặng800g.

c)Rót hết nước từ một chiếc bình vào 3 can, mỗi can cất 200 ml.

Lượng nước thuở đầu trong bình là:

200 + 200 + 200 = 600(ml).

Lượng nước ban đầu trong bình là600ml.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 115 bài xích 4:Tính giá trị của biểu thức.

a)32 × 6 : 3 =..............

=..............

b)32 × (6 – 3) =..............

Xem thêm: Giải Bài 23 Trang 79 Sgk Toán 8 Tập 1,22, 23,24,25 Trang 79,80 Toán Lớp 8 Tập 1

=..............

Lời giải

a)32 × 6 : 3 = 192 : 3

= 64

b)32 × (6 – 3) = 32 × 3

= 96

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 115 bài 5:Một team trồng cây, ngày đầu trồng được 235 cây, hôm sau trồng được không ít hơn ngày đầu 80 cây. Hỏi cả nhị ngày nhóm trồng cây kia trồng được từng nào cây?