- Chọn bài xích -Bài 17: Bảng nhân 6Bài 18: Luyện tậpBài 19: Nhân số tất cả hai chữ số cùng với số gồm một chữ số (không nhớ)Bài 20: Nhân số tất cả hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)Bài 21: Luyện tậpBài 22: Bảng phân tách 6Bài 23: Luyện tậpBài 24: tìm kiếm một trong các phần bằng nhau của một sốBài 25: Luyện tậpBài 26: chia số có hai chữ số đến số tất cả một chữ sốBài 27: Luyện tậpBài 28: Phép phân tách hết cùng phép chia tất cả dưBài 29: Luyện tậpBài 30: Bảng nhân 7Bài 31: Luyện tậpBài 32: Gấp một số trong những lên những lầnBài 33: Luyện tậpBài 34: Bảng chia 7Bài 35: rèn luyện trang 36Bài 36: sút đi một số trong những lầnBài 37: Luyện tậpBài 38: tìm số chiaBài 39: Luyện tậpBài 40: Góc vuông, góc ko vuôngBài 41: Thực hành nhận thấy và vẽ góc vuông bởi ê keBài 42: Đề-ca-mét. Héc-tô-métBài 43: Bảng đơn vị chức năng đo độ dàiBài 44: Luyện tậpBài 45: thực hành đo độ dàiBài 46: thực hành đo độ nhiều năm (tiếp theo)Bài 47: luyện tập chungTự kiểm traBài 48: việc giải bởi hai phép toánBài 49: câu hỏi giải bởi hai phép toán (tiếp theo)Bài 50: Luyện tậpBài 51: Bảng nhân 8Bài 52: Luyện tậpBài 53: Nhân só có cha chữ số cùng với số bao gồm một chữ sốBài 54: Luyện tậpBài 55: so sánh số khủng gấp mấy lần số béBài 56: Luyện tậpBài 57: Bảng phân tách 8Bài 58: Luyện tậpBài 59: đối chiếu số nhỏ nhắn bằng 1 phần mấy số lớnBài 60: Luyện tậpBài 61: Bảng nhân 9Bài 62: Luyện tậpBài 63: GamBài 64: Luyện tậpBài 65: Bảng chia 9Bài 66: Luyện tậpBài 67: phân chia số tất cả hai chữ số cho số gồm một chữ sốBài 68: chia số tất cả hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)Bài 69: chia số có tía chữ số mang đến số gồm một chữ sốBài 70: phân chia số có bố chữ số mang lại số bao gồm một chữ số (tiếp theo)Bài 71: giới thiệu bảng nhânBài 72: trình làng bảng chiaBài 73: Luyện tậpBài 74: luyện tập chungBài 75: làm quen với biểu thứcBài 76: Tính quý hiếm của biểu thứcBài 77: Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo)Bài 78: luyện tập trang 81Bài 79: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)Bài 80: Luyện tậpBài 81: luyện tập chungBài 82: Hình chữ nhậtBài 83: Hình vuôngBài 84: Chu vi hình chữ nhậtBài 85: Chu vi hình vuôngBài 86: Luyện tậpBài 87: luyện tập chungTự kiểm tra

Xem toàn cục tài liệu Lớp 3: tại đây

Bài 1 trang 64 VBT Toán 3 Tập 1: Số ?
Thừa số 234 107 160 124 108
Thừa số 2 3 5 4 8
Tích
Lời giải:

Thừa số 234 107 160 124 108
Thừa số 2 3 5 4 8
Tích 468 321 800 496 864
Bài 2 trang 64 VBT Toán 3 Tập 1: tra cứu x:

a) X : 8 = 101

………………..

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 54 trang 64

………………..

b) X : 5 = 117

………………..

………………..

c) X : 3 = 282

………………..

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 67 Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 67 Chính Xác

………………..

Lời giải:

a) X : 8 = 101

X = 101 x 8

X = 808

b) X : 5 = 117

X = 117 x 5

X = 585

c) X : 3 = 282

X = 282 x 3

X = 846

Bài 3 trang 64 VBT Toán 3 Tập 1: một đội trồng được 205 cây. Hỏi 3 team trồng được bao nhiêu cây?

Tóm tắt

*

Lời giải:

Ba đội trồng được số lượng kilomet là:

205 x 3 = 615 (cây)

Đáp số: 615 cây

Bài 4 trang 64 VBT Toán 3 Tập 1: Một siêu thị có 5 thùng dầu, từng thùng dầu chứa 150l dầu. Fan ta phân phối đi 345l dầu. Hỏi siêu thị đó còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt

Có : 5 thùng dầu, mỗi thùng gồm 150l dầu


Bán : 345l dầu

Còn : …l dầu?

Lời giải:

Số lít dầu gồm trong shop là:

150 x 5 = 750 (lít)

Số dầu sót lại trong siêu thị là:

750 – 345 = 405 (lít)

Đáp số: 405 lít

Bài 5 trang 64 VBT Toán 3 Tập 1:
Số đã mang lại 24 32 88 96
Gấp 8 lần 24 x 8 = 192
Giảm 8 lần 24 : 8 = 3

Lời giải:

Số đã cho 24 32 88 96
Gấp 8 lần 24 x 8 = 192 32 x 8 = 256 88 x 8 = 704 96 x 8 = 768
Giảm 8 lần 24 : 8 = 3 32 : 8 = 4 88 : 8 = 11 96 : 8 = 12