Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 68 VBT toán 3 bài 58 : rèn luyện tập 1 cùng với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài xích 1

Tính nhẩm :

8 ⨯ 2 8 ⨯ 3 8 ⨯ 4 8 ⨯ 5

16 : 8 24 : 8 32 : 8 40 : 8

8 ⨯ 6 8 ⨯ 7 8 ⨯ 8 8 ⨯ 9

48 : 8 56 : 8 64 : 8 72 : 8 

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân, phân chia trong phạm vi sẽ học rồi điền hiệu quả vào nơi trống.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 58

Lời giải bỏ ra tiết:

8 ⨯ 2 = 16 8 ⨯ 3 = 24 8 ⨯ 4 = 32 8 ⨯ 5 = 40

16 : 8 = 2 24 : 8 = 3 32 : 8 = 4 40 : 8 = 5

8 ⨯ 6 = 48 8 ⨯ 7 = 56 8 ⨯ 8 = 64 8 ⨯ 9 = 72

48 : 8 = 6 56 : 8 = 7 64 : 8 = 8 72 : 8 = 9


bài xích 2

 Tính nhẩm :

32 : 8 40 : 8 48 : 8 56 : 8

32 : 4 40 : 5 48 : 6 56 : 7 

Phương pháp giải:

 Nhẩm lại bảng nhân, phân chia trong phạm vi sẽ học rồi điền tác dụng vào vị trí trống.

Lời giải đưa ra tiết:

32 : 8 = 4 40 : 8 = 5 48 : 8 = 6 56 : 8 = 7

32 : 4 = 8 40 : 5 = 8 48 : 6 = 8 56 : 7 = 8


bài xích 3

Một người có 58kg gạo. Sau khoản thời gian bán 18kg gạo, người đó chia hầu hết số gạo sót lại vào 8 túi. Hỏi mỗi túi đựng mấy ki-lô-gam gạo ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

*

- Tìm cân nặng gạo còn lại.

- rước số vừa tìm kiếm được chia đến 8. 

Lời giải đưa ra tiết:

Số ki-lô-gam gạo còn lại sau khi bán 18kg là :

58 – 18 = 40 (kg)

Mỗi túi đựng số ki-lô-gam gạo là :

40 : 8 = 5 (kg) 

 Đáp số : 5kg.


bài 4

Tô màu sắc (dfrac18) số ô vuông trong những hình :

*
 

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông rồi chia cho 8.

Xem thêm: Bài 44 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 92 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 44 Trang 92 Sgk Toán 8 Tập 1

- Tô color số ô vuông bằng công dụng phép chia vừa kiếm tìm được.

Lời giải chi tiết:

*

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn các bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.