Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 VBT toán 3 bài bác 67 : chia số bao gồm hai chữ số mang lại số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài bác 1

Tính :

a) 54 : 3 68 : 4 84 : 6 90 : 2

b) 98 : 3 89 : 2 87 : 4 79 : 7 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép phân tách số bao gồm hai chữ số với số gồm một chữ số.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 67

Lần lượt lấy những chữ số của số bị phân tách chia mang đến số phân tách theo đồ vật tự tự trái lịch sự phải.

Lời giải chi tiết:

*


bài xích 2

Một quyển truyện tất cả 75 trang, chúng ta Hiền sẽ đọc được (dfrac15) số trang đó. Hỏi bạn Hiền đang đọc được từng nào trang ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

*

Muốn tìm lời giải ta lấy số trang của quyển truyện phân tách cho 5. 

Lời giải đưa ra tiết:

Bạn Hiền vẫn đọc được số trang là :

75 : 5 = 15 (trang)

Đáp số : 15 trang. 


bài bác 3

Có 58l nước mắm, rót đầy vào những can 5l. Hỏi tất cả thế rót được không ít nhất vào từng nào can như thế và còn quá mấy lít nước mắm ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

*

Thực hiện phép phân tách 58 đến 5; hiệu quả là số can bắt buộc tìm; số dư là số lít nước mắm nam ngư còn thừa. 

Lời giải chi tiết:

Ta bao gồm : 58 : 5 = 11 ( dư 3)

Có thể rót được không ít nhất số can nước mắm là 11 can nước mắm với thừa 3 lít.

Đáp số : 11 can, thừa 3 lít.

Xem thêm: Muốn Tìm Thừa Số Ta Làm Thế Nào, Tìm Một Thừa Số Của Phép Nhân


bài xích 4

Vẽ tiếp để được hình vuông vắn :

*

Phương pháp giải:

Dựa vào các ô vuông, cần sử dụng thước kẻ và bút chì, vẽ thêm các cạnh vào hình sẽ cho. 

Lời giải chi tiết:

*

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.