Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 78, 79 bài bác 68: phân chia số bao gồm hai chữ số đến số gồm một chữ số (tiếp theo)

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 78, 79 bài 68: phân chia số tất cả hai chữ số mang lại số gồm một chữ số (tiếp theo)


Lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78, 79 bài 68: chia số bao gồm hai chữ số cho số bao gồm một chữ số (tiếp theo) hay, cụ thể giúp học sinh biết bí quyết làm bài tập trong VBT Toán lớp 3 Tập 1.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 68


Bài 1 trang 78 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

97 : 288 : 393 : 687 : 7

.........................................

.........................................

.........................................

Lời giải:

*

Bài 2 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

a) 85 : 299 : 487 : 577 : 3

.........................................

.........................................

.........................................


Lời giải:

*

Bài 3 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: gồm 34 bé thỏ nhốt cào các chuồng, mỗi chuồng có không quá 6 con thỏ. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt không còn số thỏ đó?

Tóm tắt

Không quá 6 nhỏ : 1 chuồng

34 con : ? chuồng

Lời giải:

Ta có:

34 : 6 = 5 chuồng (dư 4 nhỏ thỏ)

Số chuồng là 5 chuồng, còn 4 bé thỏ nữa bắt buộc cần thêm một cái chuồng nữa.

Vậy số chuồng cần ít nhất là:

5 + 1 = 6 (chuồng)

Đáp số: 6 chuồng.


Bài 4 trang 79 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Vẽ hình tam giác gồm một góc vuông:

Lời giải:

*

Bài 5 trang 79 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đồng hồ nước chỉ:

*

A. 6 giờ 4 phútB. 6 giờ 40 phút

C. 6 giờ 20 phútD. 4 giờ đồng hồ 6 phút

Lời giải:

Chọn giải đáp C


Quảng cáo

Đã có giải mã bài tập lớp 3 sách mới:


Đã có ứng dụng hijadobravoda.com trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Thiết lập ngay áp dụng trên app android và iOS.

*

*

Loạt bài Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 với Tập 2 | Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 40 Chính Xác, Giải Bài 1, 2, 3 Trang 40 Vở Bài Tập Toán 3 Tập 2

Nếu thấy hay, hãy động viên và share nhé! Các phản hồi không tương xứng với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.