Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 86 VBT toán 3 bài xích 76 : Tính quý hiếm của biểu thức tập 1 với lời giải cụ thể và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


bài xích 1

Tính rồi viết vào nơi chấm cho phù hợp :

a) 103 + đôi mươi + 5 = ……………

= …………….

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 76

Giá trị của biểu thức 103 + đôi mươi + 5 là …..

b) 241 – 41 + 29 = ……………

= ……………

Giá trị của biểu thức 241 – 41 + 29 là …..

c) 561 – 10 + 30 = ……………..

= ……………..

Giá trị của biểu thức 561 – 10 + 30 là …..

d) 653 – 3 – 50 = ………….

= ………….

Giá trị của biểu thức 653 – 3 – 50 là ….. 

Phương pháp giải:

Biểu thức tất cả chứa phép tính cộng, trừ thì tiến hành lần lượt từ bỏ trái quý phái phải.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 103 + 20 + 5 = 123 + 5

= 128

Giá trị của biểu thức 103 + đôi mươi + 5 là 128

b) 241 – 41 + 29 = 200 + 29

= 229

Giá trị của biểu thức 241 – 41 + 29 là 229

c) 561 – 10 + 30 = 506 + 30

= 536

Giá trị của biểu thức 561 – 10 + 30 là 536

d) 653 – 3 – 50 = 650 – 50

= 600

Giá trị của biểu thức 653 – 3 – 50 là 600.


bài xích 2

Tính rồi viết vào vị trí chấm cho tương thích :

a) 10 ⨯ 2 ⨯ 3 = …………..

= …………..

Giá trị của biểu thức 10 ⨯ 2 ⨯ 3 là …..

b) 6 ⨯ 3 : 2 = …………….

= …………….

Giá trị của biểu thức 6 ⨯ 3 : 2 là …..

c) 84 : 2 : 2 = …………….

= …………….

Giá trị của biểu thức ……………. Là …..

d) 160 : 4 ⨯ 3 = …………….

= …………….

Giá trị của biểu thức …………… là ….. 

Phương pháp giải:

 Biểu thức có phép tính nhân, phân chia thì thực hiện lần lượt tự trái sang trọng phải.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 10 ⨯ 2 ⨯ 3 = 20 ⨯ 3

= 60

Giá trị của biểu thức 10 ⨯ 2 ⨯ 3 là 60

b) 6 ⨯ 3 : 2 = 18 : 2

= 9

Giá trị của biểu thức 6 ⨯ 3 : 2 là 9

c) 84 : 2 : 2 = 42 : 2

= 21

Giá trị của biểu thức 84 : 2 : 2 là 21

d) 160 : 4 ⨯ 3 = 40 ⨯ 3

= 120

Giá trị của biểu thức 160 : 4 ⨯ 3 là 120.


bài xích 3

Điền dấu tương thích vào nơi chấm :

44 : 4 ⨯ 5 … 52

41 … 68 – 20 – 7

47 … 80 + 8 – 40 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của những vế.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 1 Trang 55 Sgk Toán 7 Tập 2 Trang 55 Sgk Toán 7 Tập 2

- đối chiếu rồi điền dấu tương thích vào địa điểm trống.

Lời giải chi tiết:

44 : 4 ⨯ 5 > 52

41 = 68 – 20 – 7

47

*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp theo
*


*
*
*

*
*gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi
giữ hộ Hủy vứt


Liên hệ chế độ