Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 91 VBT toán 3 bài bác 80 : rèn luyện tập 1 cùng với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


bài bác 1

Tính quý giá của biểu thức :

a) 417 – (37 – 20)

b) 826 – (70 + 30)

c) 148 : (4 : 2)

d) (30 + 20) ⨯ 5 

Phương pháp giải:

- Biểu thức gồm dấu ngoặc : Tính trong ngoặc trước, kế bên ngoặc sau.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 80

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 417 – (37 – 20) = 417 – 17

= 400

b) 826 – (70 + 30) = 826 – 100

= 726

c) 148 : (4 : 2) = 148 : 2

= 74

d) (30 + 20) ⨯ 5 = 50 ⨯ 5

= 250


bài xích 2

 Tính cực hiếm của biểu thức :

a) 450 – (25 – 10) b) 180 : 6 : 2

450 – 25 – 10 180 : (6 : 2)

c) 410 – (50 + 30) d) 16 ⨯ 6 : 3

410 – 50 + 30 16 ⨯ (6 : 3) 

Phương pháp giải:

- Biểu thức gồm dấu ngoặc : vào ngoặc trước, bên cạnh ngoặc sau.

- Biểu thức gồm phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia : Tính theo thiết bị tự trường đoản cú trái quý phái phải.

- Biểu thức gồm phép tính nhân, chia, cộng, trừ : Tính nhân, phân tách trước; cộng, trừ sau.

Lời giải bỏ ra tiết:


= 435

450 – 25 – 10 = 425 – 10

= 415

b) 180 : 6 : 2 = 30 : 2

= 15

180 : (6 : 2) = 180 : 3

= 60

c) 410 – (50 + 30) = 410 – 80

= 330

410 – 50 + 30 = 360 + 30

= 390

d) 16 ⨯ 6 : 3 = 96 : 3

= 32

16 ⨯ (6 : 3) = 16 ⨯ 2

= 32


bài bác 3

 Điền dấu thích hợp vào địa điểm chấm :

(87 + 3) : 3 … 30 100 … 888 : (4 + 4)

25 + (42 – 11) … 55 50 … (50 + 50) : 5 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị biểu thức.

- so sánh rồi điền dấu thích hợp vào địa điểm trống.

Lời giải đưa ra tiết:


bài bác 4

 Số ?

Biểu thức

50 + (50 – 40)

(65 + 5) : 2

96 + 50 ⨯ 2

62 ⨯ (8 : 4)

Giá trị của biểu thức

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

- Tính quý giá của biểu thức.

- Điền kết quả vào ô trống.

Xem thêm: Subdistrict Là Gì, Phân Cấp Hành Chính Trung Quốc, Sub District Là Gì

Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức

50 + (50 – 40)

(65 + 5) : 2

96 + 50 ⨯ 2

62 ⨯ (8 : 4)

Giá trị của biểu thức

60

35

196

124

 hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.