Giải bài tập trang 102 bài rèn luyện chung Vở bài xích tập (VBT) Toán 3 tập 1. Câu 1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu) ...

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 trang 102


1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu) :

*

105 ⨯ 5

242 ⨯ 4

96 ⨯ 6

b. 

*

940 : 5

847 : 7

309 : 3

2. Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 25cm, chiều rộng 15cm. Một hình vuông có cạnh 21cm.

a. Tính chu vi hình chữ nhật cùng chu vi hình vuông.

b. Chu vi hình nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu xăng-ti-mét ?

3. Một siêu thị có 87 xe cộ đạp, đã bán (1 over 3) số xe pháo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu xe đạp điện ?

4. Tính cực hiếm của biểu thức :

a. 15 + 15 ⨯ 5

b. 60 + 60 : 6

c. (60 + 60) : 6

Bài giải

1.

*

2.

Bài giải

a. Chu vi hình chữ nhật là :

(25 + 15) ⨯ 2 = 80 (cm)

Chu vi hình vuông là :

21 ⨯ 4 = 84 (cm)

Đáp số : Chu vi hình chữ nhật là : 80cm ; chu vi hình vuông là : 84cm

b. Chu vi hình vuông lớn hơn chu vi hình chữ nhật là :

84 – 80 = 4 (cm)

Vậy chu vi hình vuông vắn lớn rộng chu vi hình chữ nhật là 4cm.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 40 Tập 2, Giải Bài 1, 2, 3 Trang 40 Vở Bài Tập Toán 3 Tập 2

3.

Tóm tắt

*

Bài giải

Cửa hàng bán tốt số xe là :

87 : 3 = 29 (xe đạp)

Cửa hàng sót lại số xe đạp là :

87 – 29 = 58 (xe đạp)

Đáp số : 58 xe cộ đạp

4.

a. 15 + 15 ⨯ 5 = 15 + 75

= 90

b. 60 + 60 : 6 = 60 + 10

= 70

c. (60 + 60) : 6 = 120 : 6

= 20

 hijadobravoda.com


phản hồi
Bài tiếp theo
Gửi bài tập nên giải - Nhận trả lời trong 10 phút

Góp ý - Báo lỗi


Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải nặng nề hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


gởi góp ý Hủy quăng quật

Bài giải mới nhất


Bài giải tiên tiến nhất các môn khác


*

Liên hệ với bọn chúng tôi:Gmail: hijadobravoda.com
gmail.com