1. Tính rồi viết (theo mẫu) . Câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 – Bài 28. Phép chia hết và phép chia có dư

1. Tính rồi viết (theo mẫu) :

a.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 trang 36

*

25 : 5

42 : 2

99 : 3

b. 

*

30 : 4

38 : 5

49 : 6

c.

26 : 3

32 : 4

60 : 6

55 : 5

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

*

3. Viết tiếp số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :Quảng cáo

*

31 = 7 ⨯ 4 + 3

*

25 = 8 ⨯ … + …

*
 

38 = 7 ⨯ … + …

Trong phép chia có dư, số bị chia bằng thương nhân với …………… rồi cộng với ……………

*

1.

*
2.

*

3.

*
 

31 = 7 ⨯ 4 + 3

*
 

25 = 8 ⨯ 3 + 1

*
 

38 = 7 ⨯ 5 + 3Trong phép chia có dư, số bị chia bằng thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.


1 Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục :……………………………………………………………………………. Chinh tả - Tuần 29 Trang 51 Vở bài...

Xem thêm: Tỉ Số Phần Trăm Của 2 Số 5 Và 20 Là, Tỉ Số Phần Trăm


Chính tả hội đua voi ở Tây Nguyên, Câu 1. Nghe – Viết Hội đua voi ở Tây Nguyên (trích)Câu 2. Điền vào chỗ...