Giải bài tập trang 85 bài xích làm thân quen với biểu thức Vở bài xích tập (VBT) Toán 3 tập 1. Câu 1. Tính rồi viết vào nơi chấm (theo mẫu)...


1. Tính rồi viết vào khu vực chấm (theo mẫu) :

a. 284 + 10 = 294

Giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 trang 85

b. 261 – 100 = ….

Giá trị của biểu thức 261 – 100 là …..

c. 22 ⨯ 3 = …..

Giá trị của biểu thức ………. Là …….

d. 84 : 2 = …..

Giá trị của biểu thức ………. Là ……..

2. Nối từng biểu thức với giá trị của nó (theo mẫu) :

*

3. Viết số phù hợp vào ô trống :

Biểu thức

60 : 2

30 ⨯ 4

162 – 10 + 3

175 + 2 + 20

147 : 7

Giá trị của biểu thức

 

 

 

 

 

 Bài giải

1.

a. 284 + 10 = 294

Giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294.

b. 261 – 100 = 161

Giá trị của biểu thức 261 – 100 là 161

c. 22 ⨯ 3 = 66

Giá trị của biểu thức 22 ⨯ 3 là 66

d. 84 : 2 = 42

Giá trị của biểu thức 84 : 2 là 42

2.

Xem thêm: Bài Tập Đọc Nhạc Số 3 Lớp 8 Ai Giúp Mik Đc Ko, Tập Đọc Nhạc Số 3 Lớp 8

*

3.

Biểu thức

60 : 2

30 ⨯ 4

162 – 10 + 3

175 + 2 + 20

147 : 7

Giá trị của biểu thức

30

120

155

197

21

 hijadobravoda.com


comment
Bài tiếp theo
Gửi bài bác tập buộc phải giải - Nhận trả lời trong 10 phút

Góp ý - Báo lỗi


Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt

Bài giải new nhất


Bài giải mới nhất các môn khác


*

Liên hệ với chúng tôi:Gmail: hijadobravoda.com
gmail.com