Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26 VBT toán 3 bài 107 : rèn luyện tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


bài 1

Viết thành phép nhân với ghi công dụng :

a) 3217 + 3217 = 3217 ⨯ … = …

b) 1082 + 1082 + 1082 = … = …

c) 1109 + 1109 + 1109 + 1109 = … = … 

Phương pháp giải:

Viết phép cộng có các số hạng giống như nhau thành phép nhân bao gồm thừa số trước tiên bằng số hạng trong phép cộng; quá số máy hai bởi số những số hạng như là nhau bao gồm trong phép cộng.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 bài 107

Lời giải chi tiết:

a) 3217 + 3217 = 3217 ⨯ 2 = 6434

b) 1082 + 1082 + 1082 = 1082 ⨯ 3 = 3246

c) 1109 + 1109 + 1109 + 1109 = 1109 ⨯ 4 = 4436


bài bác 2

 Số ?

*

Phương pháp giải:

- mong tìm yêu mến ta rước số bị phân chia chia cho số chia.

- hy vọng tìm số bị chia ta rước thương nhân cùng với số chia. 

Lời giải bỏ ra tiết:

*


bài xích 3

 Có 3 xe chở xăng, mỗi xe chở 1125(l) xăng. Tín đồ ta đã đổ 1280(l) xăng trên các xe đó vào một bồn xăng. Hỏi trên cả 3 xe đó còn sót lại bao nhiêu lít xăng ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt 

*

- Số lít xăng của cả 3 xe.

- đem số vừa tìm kiếm được trừ đi số lít xăng đã đổ đi. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Cả tía xe gồm số lít xăng là :

1125 ⨯ 3 = 3375 (lít)

Cả tía xe còn lại số lít xăng là :

3375 – 1280 = 2095 (lít)

Đáp số : 2095 lít. 


bài bác 4

Viết số tương thích vào ô trống (theo mẫu) :

*

Phương pháp giải:

- một vài thêm n đơn vị : lấy số ban sơ cộng với n.

- một số gấp lên n lần : mang số lúc đầu nhân cùng với số lần.

Xem thêm: Xin Lỗi Con Tập 75 - Thập Giái Quảng Ngải Và Bảy Phép Bí Tích

Lời giải chi tiết:

*

hijadobravoda.com 


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.