Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) Giải câu 1, 2, 3 trang 80 bài 153 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 bài 153


1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Tóm tắt :

16kg : 8 hộp

10kg : … hộp ?

2. Các phòng học đều được lắp số quạt trần như nhau. Biết 5 phòng học lắp 20 cái quạt trần. Hỏi có 24 cái quạt trần thì lắp được vào mấy phòng học ?

Tóm tắt :

20 cái : 5 phòng

24 cái : … phòng ?

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

*

1.

Tóm tắt

16kg : 8 hộp

10kg : … hộp ?

Số ki-lô-gam kẹo đựng trong một hộp là :Quảng cáo

16 : 8 = 2 (kg)

Số hộp cần để đựng 10kg kẹo là :

10 : 2 = 5 (hộp)

Đáp số : 5 hộp

2.

Tóm tắt

20 cái : 5 phòng

24 cái : … phòng

Số cái quạt lắp trong một phòng là :

20 : 5 = 4 (cái quạt)

Số phòng cần có để lắp 24 chiếc quạt trần là :

24 : 4 = 6 (phòng)

Đáp số : 6 phòng

3. 

*


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT Toán 3 tập 2: Bài 152. Luyện tập chung
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
Mục lục môn Toán 3 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 3


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Tập làm văn – Tuần 22 Trang 20 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: Viết những điều em đã kể ở lớp về một...
Viết những điều em đã kể ở lớp về một người lao động trí óc thành một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu).....
Luyện từ và câu bài về quê ngoại, 1. Hãy kể tênMột số thành phố ở nước ta Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,...
Về quê ngoại - Luyện từ và câu bài về quê ngoại. 1. Hãy kể tên : a) Một số thành phố ở nước...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 vở bài tập Toán 3 tập 1: Tính
1. Tính . Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 - Bài 7. Luyện tập...
Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 108 trang 113 sgk Toán 3: Nhân số có bốn chữ số với...
Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 108 trang 113 sgk Toán 3: Nhân số có bốn chữ số...
Bài 3 – Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam để làm quen và hẹn bạn cùng thi...

Xem thêm: Vở Bài 102 Luyện Tập Về Tính Diện Tích Tiếp Theo ), Bài 102 : Luyện Tập Về Tính Diện Tích (Tiếp Theo)


150 bài văn hay lớp 3 - Bài 3 - Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam để...