- Chọn bài -Bài 88: các số bao gồm bốn chữ sốBài 89: Luyện tậpBài 90: những số có bốn chữ số (tiếp theo)Bài 91: những số gồm bốn chữ số (tiếp theo)Bài 92: Số 10 000 - Luyện tậpBài 93: Điểm trung tâm - Trung điểm của đoạn thẳng.Bài 94: Luyện tậpBài 95: So sánh những số vào phạm vi 10 000Bài 96: Luyện tậpBài 97: Phép cộng những số vào phạm vi 10 000Bài 98: Luyện tậpBài 99: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000Bài 100: Luyện tậpBài 101: rèn luyện chungBài 102: tháng - NămBài 103: Luyện tậpBài 104: Hình tròn, tâm, đường kính, cung cấp kínhBài 105: Vẽ tô điểm hình trònBài 106: Nhân số gồm bốn chữ số cùng với số có một chữ sốBài 107: Luyện tậpBài 108: Nhân số gồm bốn chữ số cùng với số tất cả một chữ số (tiếp theo)Bài 109: Luyện tậpBài 110: phân tách số có bốn chữ số với số có một chữ sốBài 111: phân chia số bao gồm bốn chữ số với số bao gồm một chữ số (tiếp theo)Bài 112: phân tách số gồm bốn chữ số với số tất cả một chữ số (tiếp theo)Bài 113: Luyện tậpBài 114: luyện tập chungBài 115: làm cho quen với chữ số La MãBài 116: Luyện tậpBài 117: thực hành thực tế xem đồng hồBài 118: thực hành thực tế xem đồng hồ (tiếp theo)Bài 119: bài bác toán tương quan đến rút về đối kháng vịBài 120: Luyện tậpBài 121: Luyện tậpBài 122: tiền Việt NamBài 123: Luyện tậpBài 124: làm quen với những thống kê số liệuBài 125: có tác dụng quen với thống kê số liệu (tiếp theo)Bài 126: Luyện tậpTự kiểm tra

Xem tổng thể tài liệu Lớp 3: tại đây

Bài 1 trang 14 VBT Toán 3 Tập 2: Tính

*

Lời giải:

*

Bài 2 trang 14 VBT Toán 3 Tập 2: Đặt tính rồi tính

6823 + 2459 4648 + 637 9182 + 618

…………………………………..…………………

…………………………………..…………………

…………………………………..…………………

Lời giải:

*

Bài 3 trang 14 VBT Toán 3 Tập 2: thôn Đông có 2573 người, làng Đoài có 2719 người. Hỏi cả nhì thôn có từng nào người?


*

Lời giải:

Tổng cộng số người có trong nhì thôn là:

2573 + 2719 = 5292 (người)

Đáp số: 5292 người

Bài 4 trang 14 VBT Toán 3 Tập 2: Xác định trung điểm M, N, P, Q của mỗi cạnh hình chữ nhật ABCD, biết rằng độ dài hia đoạn thẳng AC và BD bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng đó. Hãy ghi tên các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau.

*

Lời giải:

Các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là: AB = CD; AD = BC; AC = BD; AM = MB; BN = NC; CP = PD; DQ = QA; AO = OC = OB = OD.