Giải bài tập trang 101 bài luyện tập chung Vở bài bác tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1: Viết tiếp vào nơi chấm ...

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 101


Câu 1, 2,3, 4, 5 trang 101 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 2

1. Viết tiếp vào vị trí chấm :

a. Số liền sau của 31 460 là : …………

b. Số tức khắc trước của 18 590 là :…………

c. Các số 72 356 ; 76 532 ; 75 632 ; 67 532 viết theo thiết bị tự từ nhỏ nhắn đến khủng là : …………

2. Đặt tính rồi tính :

27864 + 8026

52971 – 6205

3516 ⨯ 6

2082 : 9

3. Kiếm tìm x :

a. (x imes 4 = 912)

b. (x:3 = 248)

4. Đánh lốt ⨯ vào ô trống để cạnh mọi tháng bao gồm 30 ngày :

*

5. Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài 8cm cùng chiều rộng lớn 5cm. Cắt tấm bìa này thành tấm bìa hình vuông vắn có cạnh bằng chiều rộng tấm bìa lúc đầu và tấm bìa còn lại là 1 trong những hình chữ nhật (xem hình vẽ)

*

a. Tính diện tích tấm bìa hình vuông.

b. Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật còn lại.

Giải:

1.

a. Số ngay tắp lự sau của 31 460 là : 31 461

b. Số ngay tức thì trước của 18 590 là :18 589

c. Những số 72 356 ; 76 532 ; 75 632 ; 67 532 viết theo thứ tự từ bé bỏng đến phệ là : 67 532 ; 72 356 ; 75 632 ; 76 532.

2. 

*

3.

a. X ⨯ 4 = 912 b. X : 3 = 248

x = 912 : 4 x = 248 ⨯ 3

x = 228 x = 744

4. 

*

5.

Bài giải

a. Tấm bìa hình vuông vắn có cạnh bằng chiều rộng lớn tấm bìa ban đầu nên cạnh hình vuông vắn bằng 5cm.

Xem thêm: Giải Bài 60 Trang 133 Sgk Toán 7 Tập 1 33 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 60 Trang 133

Diện tích tấm bìa hình vuông là :

5 ⨯ 5 = 25 (cm2)

b. Chiều rộng hình chữ nhật của tấm bìa còn lại : 8 – 5 = 3 (cm)

Chiều lâu năm tấm bìa còn lại chính là cạnh của tấm bìa hình vuông có độ nhiều năm là 5cm.