Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Hình tròn- Tâm - Đường kính - Bán kính Trang 22 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng


*

Bài tập 1: Trang 22 vbt toán 3 tập 2

a. Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :

*

Đây là hình tròn tâm O.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 22

- Các bán kính có trong hình tròn là : ........

- Các đường kính có trong hình tròn là : .........

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

*

Đây là hình tròn tâm I.

*

Hướng dẫn giải:

a)

Theo hình vẽ ta có hình tròn tâm O:

Có các bán kính trong hình tròn là: OA = OB = OC = OD.Các đường kính có tỏng hình tròn là AB = CD.

b)

Ta có đáp án như sau:

*

Bài tập 2: Trang 22 vbt toán 3 tập 2

Vẽ hình tròn :

a) Tâm O, bán kính 3cm.

Xem thêm: Cấp Số Nhân Bài Tập Trang 103, Giải Toán 11: Bài 3 Trang 103 Sgk Đại Số 11

b) Tâm tùy ý, bán kính 2cm.

Hướng dẫn giải:

Theo đề bài ra ta có hình vẽ như sau:

a)

*

b)

*

Bài tập 3: Trang 22 vbt toán 3 tập 2

a)

Vẽ đường kính AB, đường kính MN trong hình tròn dưới đây :

*

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

*

Hướng dẫn giải:

a)

Ta có hình vẽ như sau:

*

b) Theo hình vẽ trên ta có đáp án là:

*


Bình luận


Giải bài tập những môn khác
Giải sgk lớp 3 kết nối tri thức
Giải toán 3 kết nối tri thức
Giải toán 3 tập 1 kết nối tri thức
Giải toán 3 tập 2 kết nối tri thức
Giải tiếng Việt 3 kết nối tri thức
Giải tiếng việt 3 tập 1 kết nối tri thức
Giải tiếng việt 3 tập 2 kết nối tri thức
Văn mẫu 3 kết nối tri thức
Giải tự nhiên và xã hội 3 kết nối tri thức
Giải đạo đức 3 kết nối tri thức
Giải tin học 3 kết nối tri thức
Giải công nghệ 3 kết nối tri thức
Giải âm nhạc 3 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 3 kết nối tri thức
Giải hoạt động trải nghiệm 3 kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 3 Global Success
Giải sgk lớp 3 chân trời sáng tạo
Giải toán 3 chân trời sáng tạo
Giải toán 3 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải toán 3 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải tiếng Việt 3 chân trời sáng tạo
Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải tiếng việt 3 tập 2 chân trời sáng tạo
Văn mẫu 3 chân trời sáng tạo
Giải tự nhiên và xã hội 3 chân trời sáng tạo
Giải đạo đức 3 chân trời sáng tạo
Giải tin học 3 chân trời sáng tạo
Giải công nghệ 3 chân trời sáng tạo
Giải âm nhạc 3 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 3 chân trời sáng tạo
Giải hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo
Giải tiếng Anh 3 Family and Friends
Giải sgk lớp 3 cánh diều
Giải toán 3 cánh diều
Giải toán 3 tập 1 cánh diều
Giải toán 3 tập 2 cánh diều
Giải tiếng Việt 3 cánh diều
Giải tiếng việt 3 tập 1 cánh diều
Giải tiếng việt 3 tập 2 cánh diều
Văn mẫu 3 cánh diều
Giải tự nhiên và xã hội 3 cánh diều
Giải đạo đức 3 cánh diều
Giải tin học 3 cánh diều
Giải công nghệ 3 cánh diều
Giải âm nhạc 3 cánh diều
Giải mĩ thuật 3 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 3 cánh diều
Giải tiếng Anh 3 cánh diều
Giải VBT lớp 3 kết nối tri thức
Giải VBT toán 3 kết nối tri thức
Giải VBT toán 3 tập 1 kết nối tri thức
Giải VBT toán 3 tập 2 kết nối tri thức
Giải VBT tiếng việt 3 kết nối tri thức
Giải VBT tiếng việt 3 tập 1 kết nối tri thức
Giải VBT tiếng việt 3 tập 2 kết nối tri thức
Giải VBT đạo đức 3 kết nối tri thức
Giải VBT tự nhiên xã hội 3 kết nối tri thức
Giải VBT hoạt động trải nghiệm 3 kết nối tri thức
Giải VBT công nghệ 3 kết nối tri thức
Giải VBT tin học 3 kết nối tri thức
Giải VBT lớp 3 chân trời sáng tạo
Giải VBT toán 3 chân trời sáng tạo
Giải VBT toán 3 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải VBT toán 3 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải VBT tiếng việt 3 chân trời sáng tạo
Giải VBT tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải VBT tiếng việt 3 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải VBT tự nhiên xã hội 3 chân trời sáng tạo
Giải VBT hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo
Giải VBT công nghệ 3 chân trời sáng tạo
Giải VBT tin học 3 chân trời sáng tạo
Giải VBT đạo đức 3 chân trời sáng tạo
Giải VBT lớp 3 Cánh diều
Giải VBT toán 3 tập 1 cánh diều
Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều
Giải VBT toán 3 cánh diều
Giải VBT tiếng việt 3 tập 1 cánh diều
Giải VBT tiếng việt 3 tập 2 cánh diều
Giải VBT tiếng việt 3 cánh diều
Giải VBT đạo đức 3 cánh diều
Giải VBT tự nhiên xã hội 3 cánh diều
Giải VBT hoạt động trải nghiệm 3 cánh diều
Giải VBT tin học 3 cánh diều
Giải sgk lớp 3
Giải sgk tiếng Việt 3 tập 1
Giải sgk tiếng Việt 3 tập 2
Giải sgk toán lớp 3

Giải VBT lớp 3


Giải VBT tiếng Việt 3 tập 1
Giải VBT tiếng Việt 3 tập 2
Giải VBT toán lớp 3 tập 2

Giải skg lớp 3 VNEN


Giải sgk toán 3 VNEN
Giải tiếng việt 3 VNEN
Giải tự nhiên và xã hội 3 VNEN
Tài liệu tham khảo lớp 3
Tuyển tập làm văn mẫu lớp 3
Trắc nghiệm tiếng việt 3
Toán tiếng anh 3
Đề thi toán lớp 3
Toán cơ bản và nâng cao lớp 3
Các dạng toán lớp 3

Bài tập củng cố lớp 3


BT cuối tuần toán 3
BT cuối tuần tiếng việt 3
BT thực hành tiếng việt 3 tập 1
BT thực hành tiếng việt 3 tập 2
BT thực hành toán 3 tập 1
BT thực hành toán 3 tập 2
*

Kết nối: