4. Bao gồm 1024 di chuyển viên xếp hầu hết thành 8 hàng. Hỏi mỗi hàng bao gồm bao nhiêu di chuyển viên ?

5. Một siêu thị có 1215 chai dầu ăn, đã buôn bán (1 over 3) số chai dầu đó. Hỏi shop còn lại từng nào chai dầu ăn ?

Giải:

1.

4000 : 2 = 2000

6000 : 3 = 2000

8000 : 4 = 2000

6000 : 2 = 3000

2. 

*

3.

a. (eqalign và x imes 4 = 1608 cr & ,,,,,,x = 1608:4 cr & ,,,,,,x = 402 cr )

b. (eqalign & 7 imes x = 4942 cr & ,,,,,,x = 4942:7 cr và ,,,,,,x = 706 cr )

4. Tóm tắt

*

Bài giải

Số vận tải viên có trong mỗi hàng là :

1024 : 8 = 128 (người)

Đáp số : 128 người

5.

Tóm tắt

*

Bài giải

Số chai dầu ăn shop đã bán tốt là :

1215 : 3 = 405 (chai)

Số chai dầu ăn cửa hàng còn lại là :

1215 – 405 = 810 (chai)

Đáp số : 810 chai.

hijadobravoda.com
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 32

Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 3 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*các tác phẩm khác


Bài viết new nhất
Xem thêm: Bài 68 Trang 79 Vở Bài Tập Toán Lớp 4, Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 68: Luyện Tập Trang 79

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com