Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài xích : luyện tập Trang 35 toán 3 tập 2, để học giỏi toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm rõ được lý thuyết cũng giống như cách giải các bài tập của bài xích Luyện tập. Lời giải được soạn đầy đủ, cụ thể và ví dụ
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 35

*

Bài tập 1: Trang 35 vbt toán 3 tập 2

Viết (theo mẫu) :

Mẫu:

II : nhị

Bốn : IV

V :

Bảy :

VI :

Tám :

IX :

Mười

XI :

Mười hai :

XX :

Hai mươi mốt :

Hướng dẫn giải:

Ta có các số La Mã như sau:

V : năm

Bảy : VII

VI : sáu

Tám : VIII

IX : chín

Mười : XX

XI : mười một

Mười hai : XII

XX : nhị mươi

Hai mươi kiểu mốt : XXI

Bài tập 2: Trang 35 vbt toán 3 tập 2

Vẽ thêm kim phút để đồng hồ thời trang chỉ thời hạn tương ứng :

*

Hướng dẫn giải:

19 giờ trăng tròn phút thì kim phút chỉ vào số 4

4 giờ rưỡi thì kim phút chỉ vào số 6

10 giờ hèn 25 phút thì kim phút chỉ vào số 7

Ta có hiệu quả như sau:

*

Bài tập 3: Trang 35 vbt toán 3 tập 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

*

Hướng dẫn giải:

*

Bài tập 4: Trang 35 vbt toán 3 tập 2

Có 3 que diêm xếp được số bố La Mã :

*

Em hãy xếp lại 3 que diêm đó sẽ được :

a) Số bốn La Mã

b) Số sáu La Mã

Hướng dẫn giải:

a)

*

b)

*


Bình luận


Giải bài tập phần đa môn khác
Giải sgk lớp 3 kết nối tri thức
Giải toán 3 liên kết tri thức
Giải toán 3 tập 1 liên kết tri thức
Giải toán 3 tập 2 kết nối tri thức
Giải tiếng Việt 3 liên kết tri thức
Giải tiếng việt 3 tập 1 kết nối tri thức
Giải tiếng việt 3 tập 2 kết nối tri thức
Văn mẫu mã 3 liên kết tri thức
Giải tự nhiên và buôn bản hội 3 kết nối tri thức
Giải đạo đức 3 kết nối tri thức
Giải tin học tập 3 kết nối tri thức
Giải technology 3 liên kết tri thức
Giải music 3 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 3 kết nối tri thức
Giải chuyển động trải nghiệm 3 liên kết tri thức
Giải giờ đồng hồ Anh 3 Global Success
Giải sgk lớp 3 chân trời sáng chế
Giải toán 3 chân trời sáng tạo
Giải toán 3 tập một bàn chân trời sáng sủa tạo
Giải toán 3 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải giờ Việt 3 chân trời sáng sủa tạo
Giải tiếng việt 3 tập một bàn chân trời sáng tạo
Giải tiếng việt 3 tập 2 chân trời sáng tạo
Văn chủng loại 3 chân trời sáng tạo
Giải tự nhiên và thoải mái và xã hội 3 chân trời sáng sủa tạo
Giải đạo đức nghề nghiệp 3 chân trời sáng tạo
Giải tin học tập 3 chân trời sáng tạo
Giải technology 3 chân trời sáng tạo
Giải music 3 chân trời sáng sủa tạo
Giải mĩ thuật 3 chân trời sáng tạo
Giải hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo
Giải giờ Anh 3 Family and Friends
Giải sgk lớp 3 cánh diều
Giải toán 3 cánh diều
Giải toán 3 tập 1 cánh diều
Giải toán 3 tập 2 cánh diều
Giải giờ Việt 3 cánh diều
Giải tiếng việt 3 tập 1 cánh diều
Giải tiếng việt 3 tập 2 cánh diều
Văn mẫu mã 3 cánh diều
Giải tự nhiên và thoải mái và xã hội 3 cánh diều
Giải đạo đức nghề nghiệp 3 cánh diều
Giải tin học tập 3 cánh diều
Giải technology 3 cánh diều
Giải music 3 cánh diều
Giải mĩ thuật 3 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 3 cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 3 cánh diều
Giải VBT lớp 3 kết nối tri thức
Giải VBT toán 3 liên kết tri thức
Giải VBT toán 3 tập 1 kết nối tri thức
Giải VBT toán 3 tập 2 kết nối tri thức
Giải VBT giờ đồng hồ việt 3 kết nối tri thức
Giải VBT giờ việt 3 tập 1 kết nối tri thức
Giải VBT giờ đồng hồ việt 3 tập 2 kết nối tri thức
Giải VBT đạo đức nghề nghiệp 3 liên kết tri thức
Giải VBT tự nhiên xã hội 3 kết nối tri thức
Giải VBT chuyển động trải nghiệm 3 kết nối tri thức
Giải VBT technology 3 kết nối tri thức
Giải VBT tin học 3 liên kết tri thức
Giải VBT lớp 3 chân trời sáng chế
Giải VBT toán 3 chân trời sáng tạo
Giải VBT toán 3 tập 1 bàn chân trời sáng sủa tạo
Giải VBT toán 3 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải VBT giờ việt 3 chân trời sáng sủa tạo
Giải VBT giờ việt 3 tập một chân trời sáng tạo
Giải VBT tiếng việt 3 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải VBT thoải mái và tự nhiên xã hội 3 chân trời sáng tạo
Giải VBT vận động trải nghiệm 3 chân trời sáng sủa tạo
Giải VBT công nghệ 3 chân trời sáng sủa tạo
Giải VBT tin học tập 3 chân trời sáng tạo
Giải VBT đạo đức nghề nghiệp 3 chân trời sáng tạo
Giải VBT lớp 3 Cánh diều
Giải VBT toán 3 tập 1 cánh diều
Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều
Giải VBT toán 3 cánh diều
Giải VBT giờ đồng hồ việt 3 tập 1 cánh diều
Giải VBT tiếng việt 3 tập 2 cánh diều
Giải VBT giờ việt 3 cánh diều
Giải VBT đạo đức nghề nghiệp 3 cánh diều
Giải VBT tự nhiên xã hội 3 cánh diều
Giải VBT chuyển động trải nghiệm 3 cánh diều
Giải VBT tin học tập 3 cánh diều
Giải sgk lớp 3
Giải sgk giờ Việt 3 tập 1
Giải sgk tiếng Việt 3 tập 2
Giải sgk toán lớp 3

Giải VBT lớp 3


Giải VBT giờ Việt 3 tập 1
Giải VBT tiếng Việt 3 tập 2
Giải VBT toán lớp 3 tập 2

Giải skg lớp 3 VNEN


Giải sgk toán 3 VNEN
Giải tiếng việt 3 VNEN
Giải tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội 3 VNEN
Tài liệu tìm hiểu thêm lớp 3
Tuyển tập có tác dụng văn mẫu lớp 3
Trắc nghiệm giờ đồng hồ việt 3
Toán tiếng anh 3
Đề thi toán lớp 3
Toán cơ phiên bản và nâng cấp lớp 3
Các dạng toán lớp 3

Bài tập củng cố gắng lớp 3


BT cuối tuần toán 3
BT vào ngày cuối tuần tiếng việt 3
BT thực hành tiếng việt 3 tập 1
BT thực hành tiếng việt 3 tập 2
BT thực hành thực tế toán 3 tập 1
BT thực hành toán 3 tập 2
*Xem thêm: Tóm Tắt Các Phương Châm Hội Thoại Là Gì? Các Loại Phương Châm Hội Thoại

Kết nối: