Giải câu 1, 2, 3 trang 5 bài bác 89 Vở bài bác tập (VBT) Toán 3 tập 2. 1. Viết (theo mẫu) . Câu 1, 2, 3 trang 5 Vở bài xích tập (VBT) Toán 3 tập 2 – bài 89. Luyện tập

1. Viết (theo mẫu) :

a.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 5

Đọc số

Viết số

Ba ngàn năm trăm tám mươi sáu

3586

Năm nghìn bảy trăm bốn mươi ba

Một nghìn chín trăm năm mươi mốt
Tám nghìn hai trăm mười bảy
Một nghìn chín trăm tám mươi tư
Chín nghìn tư trăm ba mươi lăm
b.

Viết số

Đọc số

1952

một ngàn chín trăm năm mươi hai

6727

5555

9691

1911

8264

2. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 4557 ; 4558 ; 4559 ; ……….. ; ……….. ; …………

b. 6130 ; 6131 ; ………. ; 6133 ; ………… ; …………

c. 9748 ; 9749 ; ……….. ; ………… ; 9752 ; …………

d. 3295 ; 3296 ; ………. ; …………. ; ………… ; 3300

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. Số lớn nhất có cha chữ số là : ……………………………

b. Số nhỏ nhắn nhất gồm bốn chữ số là : ……………………………

c. Những số tròn nghìn từ 4000 mang lại 9000 là : ………………..

*

1.

a.

Đọc số

Viết số

Ba ngàn năm trăm tám mươi sáu

3586Quảng cáo

Năm ngàn bảy trăm bốn mươi ba

5743

Một nghìn chín trăm năm mươi mốt

1951

Tám nghìn hai trăm mười bảy

8217

Một ngàn chín trăm tám mươi tư

1984

Chín nghìn tư trăm ba mươi lăm

9435

b.

Viết số

Đọc số

1952

một ngàn chín trăm năm mươi hai

6727

sáu nghìn bảy trăm nhị mươi bảy

5555

năm nghìn năm trăm năm mươi lăm

9691

chín nghìn sáu trăm chín mươi mốt

1911

một ngàn chín trăm mười một

8264

tám nghìn nhì trăm sáu mươi tư

2.

a. 4557 ; 4558 ; 4559 ; 4560 ; 4561 ; 4562.

b. 6130 ; 6131 ; 6132 ; 6133 ; 6134 ; 6135.

c. 9748 ; 9749 ; 9750 ; 9751 ; 9752 ; 9753.

d. 3295 ; 3296 ; 3297 ; 3298 ; 3299 ; 3300.

3.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ 9 Bài 14 : Giao Thông Vận Tải Và Bưu Chính Viễn Thông

a. Số lớn số 1 có tía chữ số là : 999

b. Số bé nhất tất cả bốn chữ số là : 1000

c. Những số tròn ngàn từ 4000 đến 9000 là : 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000 ; 8000 ; 9000.