*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát

Với giải vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 57 bài bác 132: so sánh số những số vào phạm vi 100 000hay, cụ thể giúp học tập sinh tiện lợi xem và so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài bác tập trong VBT Toán 3. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài bác 132: so sánh số những số vào phạm vi 100 000

Bài 1 trang 57 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2:Điền lốt >,

a) 2543 ...... 2549

7000 ...... 6999

4271 ...... 4271

26 513 ...... 26 517

100 000 ...... 99 999

99 999 ...... 9999

b) 27 000 ...... 30 000

8000 ...... 9000 -2000

43 000 ...... 42 000 + 1000

72 100 ...... 72 099

23 400 ...... 23 000 + 400

Lời giải

a) 2543 6999

4271 = 4271

26 513 > 26517

100 000 > 99 999

99 999 > 9999

b) 27 000 9000 - 2000

43 000 = 42 000 + 1000

86 005 72 099

23 400 = 23 000 + 400

Bài 2 trang 57 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2:a) Khoanh vào số lớn nhất:

54 937 73 945 39 899 73 954

b) Khoanh vào số bé nhất:

65 048 80 045 50 846 48 650

Lời giải

a) Số lớn nhất là 73 954.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 57

b) Số bé nhỏ nhất là 48 650.

Bài 3 trang 57 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2:

a) Các số trăng tròn 630; 60 302; 30 026; 36 200 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

.............................................................

b) Các số 47 563; 36 574; 35 647; 65 347 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

..............................................................

Xem thêm: Định Lý Talet Và Những Hệ Quả Định Lý Talet Trong Tam Giác, Định Lý Talet Và Những Hệ Quả Của Định Lý Talet

Lời giải

a) Viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

20 630; 30 026; 36 200; 60 302

b) Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

65 347; 47 563; 36 574; 35 647

Bài 4 trang 57 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số lớn nhất vào các số 49 376; 49 736; 38 999; 48 987.

A. 49 376 B. 49 736 C. 38 999 D. 48 987

Lời giải

Chọn câu trả lời B: 49 736


Bài giảng Toán lớp 3 đối chiếu số các số trong phạm vi 100 000
Tài liệu gồm 2 trang. Để xem toàn cục tài liệu, sung sướng tải xuống
cài đặt xuống