Giải bài xích tập trang 63 bài luyện tập Vở bài xích tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài 3dm, chiều rộng lớn 8cm...

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 63, 64 bài 138: luyện tập


Câu 1, 2,3,4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 2

1. Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 3dm, chiều rộng 8cm.

a. Tính chu vi hình chữ nhật.

b. Tính diện tích hình chữ nhật.

2. đến hình H có hai hình chữ nhật ABCD cùng DEGH (xem hình vẽ).

*

a. Tính diện tích s mỗi hình chữ nhật theo kích cỡ ghi bên trên hình vẽ.

b. Tính diện tích hình H.

3. Một hình chữ nhật gồm chiều rộng 8cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích s và chu vi hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Bài Tập Đốt Mỡ Toàn Thân - 7 Ngày Giảm Mỡ Toàn Thân Cùng Bài Tập Hiit

4. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S :

*

*

Giải :

1.

Tóm tắt :

*

Bài giải

3 dm = 30 cm

a. Chu vi hình chữ nhật là:

(30 + 8) x 2 = 76 (cm)

b. Diện tích hình chữ nhật là:

30 x 8 = 240 (cm2)

Đáp số: Chu vi là 76 cm

Diện tích là 240 cm2

2.

*

Bài giải

a. Diện tích s hình ABCD là:

25 x 8 = 200 (cm2)

Diện tích hình DEGH là:

15 x 7 = 105 (cm2)

b. Diện tích s hình H là:

(eqalign và S_left( H ight) = S_left( ABCD ight) + S_left( DEGH ight) cr và S_left( H ight) = 200 + 105 = 305(cm^2) cr )

Đáp số a. 

(eqalign & S_left( ABCD ight) = 200cm^2 cr và S_left( DEGH ight) = 105cm^2 cr )