Giải VBT Toán lớp 3 trang 75 Tập 2 bài xích 148 đầy đủ, hỗ trợ các em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng và phát âm rõ phương pháp giải các dạng bài xích tập trong vở bài tập.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 75


Mời thầy cô và chúng ta học sinh xem thêm ngay Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 75 thiết yếu xác được team ngũ chuyên gia biên soạn ngăn nắp và rất đầy đủ nhất dưới đây.

Bài 148: Luyện tập

Giải bài 148 trang 75 VBT Toán lớp 3 Tập 2​​​​​​​

Bài 1 trang 75 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Đặt tính rồi tính:

12125 x 3 20516 x 4 10513 x 5 12008 x 6

................ ................... ................... ................

................ ................... ................... ................

................ ................... ................... ................

Lời giải:

Bài 2 trang 75 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Người ta dự định chuyển 87 650 quyển sách đến vùng lũ lụt theo hai đợt. Đợt đầu sẽ chuyển 3 lần, mỗi lần đôi mươi 530 quyển. Hỏi đợt sau sẽ chuyển từng nào quyển sách đến vùng lũ lụt?

Tóm tắt

Lời giải:

Số quyển sách được chuyển vào đợt đầu là:

20530 x 3 = 61590 (quyển)

Số quyển sách còn phải chuyển trong đợt sau là:

87650 - 61590 = 26060 (quyển)

Đáp số: 26 060 quyển

Bài 3 trang 75 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Tính giá trị của biểu thức:

a) 21018 x 4 + 10975 = ..................

= ..................

b) 10819 x 5 - 24567 = ..................

= ..................

c) 12345 + 10203 x 7 = ..................

= ..................

d) 98765 - 15026 x 4 = ..................

= ..................

Lời giải:

a) 21018 x 4 + 10975 = 84072 + 10975

= 95047

b) 10819 x 5 - 24567 = 54095 - 24567

= 29528

c) 12345 + 10203 x 7 = 12345 + 71421

= 83766

d) 98765 - 15026 x 4 = 98765 - 60104

= 38661

Bài 4 trang 75 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Tính nhẩm:

2000 x 2 = ............ 10000 x 2 = ............

2000 x 4 = ............ 11000 x 3 = ............

2000 x 5 = ............ 12000 x 4 = ............

Xem thêm: Fix Lỗi Mtp Usb Device Driver Cho Điện Thoại Android, Với Windows 10

Lời giải:

2000 x 2 = 4000 10000 x 2 = 20000

2000 x 4 = 8000 11000 x 3 = 33000

2000 x 5 = 10000 12000 x 4 = 48000

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ sau đây để download về Giải VBT Toán lớp 3 trang 75 Tập 2 bài 148 đầy đủ tệp tin PDF hoàn toàn miễn phí.