Bài 162. Ôn tập về đại lượng – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 91 bài xích 162 Vở bài bác tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Điền dấu thích hợp vào địa điểm chấm

1. Điền dấu tương thích vào địa điểm chấm :

7m5cm … 7m 7m 5cm … 75cm

7m 5cm … 8m 7m 5cm … 705cm

7m 5cm … 750cm

2. Nhìn hình vẽ tiếp sau đây rồi viết tiếp vào nơi chấm :

*

– quả lê khối lượng ……………..

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 91

– quả lê nặng rộng quả hãng apple là : ……………..

*

– trái táo trọng lượng ……………..

3. A. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời hạn tương ứng :

*

b. Nhìn đồng hồ rồi viết tiếp số tương thích vào chỗ chấm :

Minh đi sóng ngắn về công ty hết ……….. Phút.

4. Châu bao gồm 10 000 đồng. Châu đã cài 3 quyển vở, giá bán mỗi quyển vở là 2500 đồng. Hỏi Châu sót lại bao nhiêu tiền ?

1.

7m5cm > 7m 7m 5cm > 75cm

7m 5cm Quảng cáo

2.

*

– quả lê trọng lượng 600g

– quả lê nặng rộng quả táo bị cắn là : 300g

*

– quả táo cân nặng : 300g

3. A.

*

b. Minh đi từ trường về mang đến nhà không còn 20 phút.

4.

Tóm tắt

*

Châu sở hữu 3 quyển vở không còn số chi phí là :

2500 ⨯ 3 = 7500 (đồng)

Châu còn lại số chi phí là :

10000 – 7500 = 2500 (đồng)

Đáp số : 2500 đồng


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3, 4 trang 90 VBT Toán 3 tập 2: bài 161Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3 trang 92 VBT Toán 3 tập 2:Bài 163 Ôn tập về hình học
Mục lục môn Toán 3 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 3


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Tập có tác dụng văn – Tuần 8 trang 38 Vở bài bác tập (SBT) tiếng Việt 3 tập 1: Viết một đoạn văn (từ 5 đến...
Viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) đề cập về một người hàng xóm nhưng mà em quý mến.. Tập làm văn - Tuần...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 84 vở bài tập Toán 3 tập 1: Số ?
1. Số ?. Câu 1, 2, 3, 4 trang 84 Vở bài xích tập (SBT) Toán 3 tập 1 - bài 74. Rèn luyện chung...
Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi bao gồm đọc đâu!” ( bài bác 1 ), Nghe và kể lại mẩu truyện “Tôi bao gồm đọc đâu!”....
150 bài xích văn giỏi lớp 3 - Nghe và kể lại mẩu truyện “Tôi gồm đọc đâu!” ( bài bác 1 ). Nghe cùng kể...
Soạn bài bác bộ team về làng – giờ đồng hồ Việt lớp 3
Bộ nhóm về làng - Soạn bài xích bộ đội về làng. Câu 1.Tìm phần đa hình ảnh thể hiện không khí vui tươi của xóm...
Luyện từ cùng câu – Tuần 13 trang 66 Vở bài bác tập (SBT) giờ đồng hồ Việt 3 tập 1: Xếp những từ ngữ sau vào...

Xem thêm: Bài 27 Trang 58 Sgk Toán 9 Bài Tập 27 Trang 58 Sgk Toán 9 Tập 1


1. Xếp các từ ngữ sau vào bảng phân nhiều loại cho đúng . Luyện từ và câu - Tuần 13 trang 66 Vở bài...