Với giải Vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 103, 104 từ bỏ kiểm tra cụ thể giúp học tập sinh tiện lợi xem cùng so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài bác tập môn Toán 3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 104


Mục lục Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 103 từ kiểm tra

Phần 1. Mỗi bài tập dưới trên đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 103 Câu 1: Số liền trước của 67 540 là:

A. 67 550 B. 67 530 C. 67 541 D. 67 539

Lời giải

Số tức thì trước của 67 540 là 67 539.

Chọn câu trả lời D

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 103 Câu 2: Số lớn nhất vào các số 96 835; 89 653; 98 653; 89 635 là:

A. 96 835 B. 89 653 C. 98 653 D. 89 635

Lời giải

Vì 89 635 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 103 Câu 3: Kết quả của phép nhân 1815 x 4 là:

A. 4240 B. 7260 C. 7240 D. 4260

Lời giải

×1815              4     7260

Chọn giải đáp B.

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 103 Câu 4: Kết quả của phép phân tách 72560 : 8 là:

A. 907 B. 970 C. 97 D. 9070

Lời giải

72560 : 8 = 9070

Chọn D.

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 103 Câu 5: Một phòng họp hình chữ nhật có chiều dài khoảng:

A. 10cm B. 10dm C. 10m D. 10km

Lời giải

Một phòng họp hình chữ nhật có chiều dài khoảng 10m.

Chọn lời giải C.

Phần 2

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 103 bài 1: Đặt tính rồi tính:

38246 + 7539 12893 – 5847

Lời giải:

+38246    7539      45785 −12893    5847          7046

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 104 bài bác 2: Viết kết quả tính vào chỗ chấm:

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là: ..........................

Xem thêm: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tphcm : Nên Quy Hoạch, Đánh Giá Lại Trường Chuyên

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là: .......................

Lời giải

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(6 + 4) × 2 = 20 (cm)

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

6 × 4 = 24 (cm2)

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 104 bài bác 3: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

*

Lời giải

*

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 104 bài xích 4: Một người đi bộ vào 5 phút được 350m. Hỏi vào 8 phút người đó đi được từng nào mét? (quãng đường đi được vào một phút đều như nhau)?