Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT toán 3 bài xích 120 : luyện tập tập 2 với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất


bài 1

Có 9345 viên gạch ốp xếp phần lớn vào 3 lò nung. Hỏi mỗi lò có bao nhiêu viên gạch ốp ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

3 lò : 9345 viên gạch

1 lò : .... Viên gạch ốp ?

Muốn tìm lời giải ta mang số viên gạch của cả 3 lò phân chia cho 3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 120

Lời giải bỏ ra tiết:

Mỗi lò tất cả số viên gạch là :

9345 : 3 = 3115 (viên)

Đáp số : 3115 viên. 


bài bác 2

Trong một nhà máy người ta đóng những gói mì vào những thùng, thùng nào cũng đều có số mì gói như nhau. Biết rằng trong 5 thùng gồm 1020 gói mì. Hỏi vào 8 thùng tất cả bao nhiêu gói mì ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

5 thùng : 1020 gói

8 thùng : .... Gói ?

- tìm kiếm số gói mì trong một thùng.

- tìm số gói mì vào 8 thùng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Mỗi thùng tất cả số gói mì là :

1020 : 5 = 204 (gói)

8 thùng có số gói mì là :

204 ⨯ 8 = 1632 (gói)

Đáp số : 1632 gói. 


bài xích 3

Lập việc theo bắt tắt sau rồi giải bài toán đó :

Tóm tắt

8 tấm vải vóc : 800m

5 tấm vải : … m ? 

Phương pháp giải:

- Lập một bài bác toán nhờ vào các tin tức trong cầm tắt.

- Giải và trình bày bài toán.

Lời giải bỏ ra tiết:

Bài toán : 8 tấm vải nhiều năm 800m. Hỏi 5 tấm vải như vậy dài từng nào mét?

Bài giải

Một tấm vải lâu năm số mét là:

800 : 8 = 100 (m)

5 tấm vải như vậy dài số mét là:

100 x 5 = 500 (m)

Đáp số: 500m vải.


bài xích 4

Tính quý giá của biểu thức :

a) 3620 : 4 ⨯ 3 = ... = ...

b) 2070 : 6 ⨯ 8 = ... = ... 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang buộc phải rồi điền vào nơi trống.

Xem thêm: Bài Tập Về 12 Thì Trong Tiếng Anh Có Đáp Án, Tổng Hợp Bài Tập Về Các Thì Trong Tiếng Anh

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 3620 : 4 ⨯ 3 = 905 ⨯ 3

= 2715

b) 2070 : 6 ⨯ 8 = 345 ⨯ 8

= 2760

 hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 3 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.