Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 14 bài 97 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 2. Đặt tính rồi tính . Câu 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 97. Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

1. Tính :

*

2. Đặt tính rồi tính :

6823 + 2459

4648 + 637

9182 + 618

3. Thôn Đông có 2573 người, thôn Đoài có 2719 người. Hỏi cả hai thôn có bao nhiêu người ?

4. Xác định trung điểm M, N, P, Q của mỗi cạnh hình chữ nhật ABCD, biết rằng độ dài hai đoạn thẳng AC và BD bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng đó. Hãy ghi tên các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 14 tập 2

*

1. 

*
Quảng cáo

2.

*

3. Tóm tắt

*

Tổng cộng số người có trong hai thôn là :

2573 + 2719 = 5292 (người)

Đáp số : 5292 người

4. 

*

Các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là : AB = CD; AD = BC; AC = BD; AM = MB; BN = NC; CP = PD ; DQ = QA; AO = OC = OB = OD.


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài tập Toán 3 tập 2: trung điểm của đoạn thẳng AB với số thích hợp
Bài tiếp theoĐoạn mở đầu Tuyên ngôn Độc lập của Bác chứa đựng một tư tưởng lớn với nhiều ý nghĩa sâu sắc, lại được viết bằng một nghệ
Mục lục môn Toán 3 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 3


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Soạn bài bé thành phi công – Tiếng Việt lớp 3
Bé thành phi công - Soạn bài bé thành phi công. Câu 1. Bé chơi trò gì ?Câu 2. Tìm các câu tỏ rõ...
Bài 1,2,3 Tiết 143 trang 154 sgk Toán 3: Luyện tập trang 154 SGK Toán lớp 3
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 143 trang 154 sgk Toán 3: Luyện tập trang 154 SGK Toán lớp 3. Bài 1. Tính...
Em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ( Bài 3), Lúc còn là một học sinh lớp...
150 bài văn hay lớp 3 - Em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ( Bài 3)....
Em hãy viết một bài văn trình bày những hiểu biết và những suy nghĩ, tình cảm của mình về Đội Thiếu niên Tiền...
150 bài văn hay lớp 3 - Em hãy viết một bài văn trình bày những hiểu biết và những suy nghĩ, tình cảm...
Lesson 1 – Unit 7 trang 46,47 SGK Anh lớp 3, Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). That’s my...

Xem thêm: Bài 32 Trang 79 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 32 Trang 80 Sgk Toán 9 Tập 2


Unit 7: That's my school - Đó là trường tôi - Lesson 1 - Unit 7 trang 46,47 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài...