*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Luật giao thông Luật giao thông

Với giải vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 16, 17 Ôn tập phép chiasách Chân trời sáng tạohay, chi tiết giúp học tập sinh dễ ợt xem và so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài bác tập trong VBT Toán 3. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 16, 17 Ôn tập phép chia

Viết số vào nơi chấm

*

Lời giải

*

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 16 Thực hành

Vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 16 bài xích 1:Viết phép nhân, phép chia khớp ứng (các phép tính vào bảng nhân, phân chia 2 hoặc 5)

Mẫu:2 × 7 = 1445 : 5 = 9

14 : 2 = 75 × 9 = 44

a) 2 × 6 = 12b) 18 : 2 = 9c) 5 × 7 = 35d) 40 : 5 = 8

Lời giải

Em nhẩm lại bảng nhân 2 với bảng nhân 5 rồi viết phép nhân, phân chia tương ứng

a) 2 × 6 = 12

12 : 2 = 6

b) 18 : 2 = 9

2 × 9 = 18

c) 5 × 7 = 35

35 : 5 = 7

d) 40 : 5 = 8

5 × 8 = 40

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 17 Luyện tập

Vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 17 bài bác 1:Tính

a) 12 : 2 = …20 : 2 = …10 : 5 = …50 : 5 = …

18 : 2 = …2 : 2 = …45 : 5 = …35 : 5 = …Lời giải

a) 12 : 2 =6

18 : 2 =9

20 : 2 =10

2 : 2 =1

b) 10 : 5 =2

45 : 5 =9

50 : 5 =10

35 : 5 =7

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 17 bài 2:Số?

a) hằng ngày Vân phát âm 2 trang sách, Vân sẽ đọc chấm dứt 20 trang sách trong …. Ngày

b) mỗi ngày Tiến hiểu số trang sách như nhau, chúng ta đọc dứt 35 trang sách vào 5 ngày. Từng ngày Tiến đọc được ……. Trang sách.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 16 tập 1


c) hằng ngày Thu gọi 5 trang sách. Sau 6 ngày Thu đọc được …….. Trang sách

Lời giải

a) Vân đọc xong xuôi 20 trang sách trong các ngày là:

20 : 2 = 10 (ngày)

Vậy: hàng ngày Vân đọc 2 trang sách, Vân vẫn đọc kết thúc 20 trang sách trong 20 ngày

b) mỗi ngày Tiến phát âm được số trang sách là:

35 : 5 = 7 (trang)

Vậy: hàng ngày Tiến gọi số trang sách như nhau, các bạn đọc hoàn thành 35 trang sách trong 5 ngày. Hằng ngày Tiến hiểu được 7 trang sách.

c) Sau 6 ngày Thu phát âm được số trang sách là:

6 × 5 = 30 (trang)

Vậy: mỗi ngày Thu phát âm 5 trang sách. Sau 6 ngày Thu hiểu được 30 trang sách

Vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 17 bài xích 3:Hình bên là một trong những miếng dán sử dụng làm phần thưởng.

*

Số?

a) Phân loại

Các miếng dán tất cả ……. Loại

b) Kiểm đếm

·Loại …………………………………….. Có: …… miếng

·Loại …………………………………….. Có: …… miếng

·Loại …………………………………….. Có: …… miếng

c) Tính

Cô giáo thưởng đều những miếng dán đến 5 bạn, mỗi các bạn nhận được

·……….. Miếng các loại ……………………….

·……….. Miếng các loại ……………………….

·……….. Miếng các loại ……………………….

Lời giải

Quan giáp hình bên, ta thấy có 3 nhiều loại miếng dán: hình tam giác, hình tròn, hình vuông

a) các miếng dán gồm 3 loại

b)Đếm số lượng các loại, ta thấy:

·Loại …………hình tam giác………..….. Có: …10… miếng

·Loại …………hình tròn………………... Có: …20… miếng


·Loại …………hình vuông………..…….. Có: …5….miếng


c) Mỗi chúng ta nhận được số miếng dán hình tam giác là:

10 : 5 = 2 (miếng)

Mỗi các bạn nhận được số miếng dán hình trụ là:

20 : 5 = 4 (miếng)

Mỗi chúng ta nhận được số miếng dán hình vuông là:

5 : 5 = 1 (miếng)

Vậy:

Cô giáo thưởng đều các miếng dán cho 5 bạn, mỗi bạn nhận được

·……2….. Miếng các loại …………hình tam giác……

·……4….. Miếng loại …………hình tròn……..….

Xem thêm: Synonyms For First Of All Definition And Meaning, First Of All Definition & Meaning

·……1….. Miếng các loại …………hình vuông……….

THỬ THÁCH. Số?

Lớp 3C có đôi mươi con thú nhồi bông để trình diễn múa rồi tay

a) trường hợp mỗi bạn điều khiển và tinh chỉnh 1 cặp thú bông thì nên ……… bạn tham gia biểu diễn


b) ví như mỗi bạn điều khiển và tinh chỉnh 5 con thú bông thì cần ……… các bạn tham gia biểu diễn