Giải VBT Toán lớp 3 trang 17 Tập 2 bài xích 100 đầy đủ, cung cấp các em học viên củng cố kiến thức và hiểu rõ phương thức giải những dạng bài bác tập trong vở bài bác tập.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 17 tập 2


Mời thầy cô và chúng ta học sinh tìm hiểu thêm ngay Giải vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 17 thiết yếu xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn gọn nhẹ và không thiếu nhất bên dưới đây.

Giải bài 100 trang 17 VBT Toán lớp 3 Tập 2​​​​​​​

Bài 1 trang 17 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Tính nhẩm

a) 9000 - 7000 = ...............

3000 - 2000 = ...............

8000 -8000 = ...............

5000 - 1000 = ...............

6000 - 5000 = ...............

10000 - 2000 = ...............

b) 4600 - 400 = ...............

8500 - 500 = ...............

9900 - 300 = ...............

6800 - 700 = ...............

7200 - 3000 = ...............

5600 - 2000 = ...............

3800 - 3000 = ...............

7400 - 400 = ...............

Lời giải:

a) 9000 - 7000 = 2000

3000 - 2000 = 1000

8000 -8000 = 0

5000 - 1000 = 4000

6000 - 5000 = 1000

10000 - 2000 = 8000

b) 4600 - 400 = 4200

8500 - 500 = 8000

9900 - 300 = 9600

6800 - 700 = 6100

7200 - 3000 = 4200

5600 - 2000 = 3600

3800 - 3000 = 800

7400 - 400 = 7000

Bài 2 trang 17 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Đặt tính rồi tính:

6480 - 4572 7555 - 6648 9600 - 588

.................... .................... .....................

.................... .................... .....................

.................... .................... .....................

Lời giải:

Bài 3 trang 17 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Tìm x

a) x + 7500 = 8500

...............................

...............................

b) 8400 - x = 400

...............................

...............................

Xem thêm: Hãy Kể Lại Một Kỉ Niệm Khó Quên Về Tình Bạn Lớp 10, Kể Lại Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Về Tình Bạn

Lời giải:

a) x + 7500 = 8500

x = 8500 - 7500

x = 1000

b) 8400 - x = 400

x = 8400 - 400

x = 8000

Bài 4 trang 17 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Một siêu thị tất cả 3650kg cá, buổi sáng bán được 1800 kilogam cá, buổi chiều bán được 1150 kg cá. Hỏi khôn xiết thị đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cá?

Tóm tắt

Lời giải:

Cách 1:

Cả ngày vô cùng thị bán được số ki-lô-gam cá là:

1800 + 1150 = 2950 (kg)

Số ki-lô-gam cá khôn cùng thị còn lại là:

3650 - 2950 = 700 (kg)

Đáp số: 700kg

Cách 2:

Số ki-lô-gam cá sau thời điểm bán buổi sáng còn lại là:

3650 - 1800 = 1850 (kg)

Số ki-lô-gam cá rất thị đó còn lại là:

1850 - 1150 = 700 (kg)

Đáp số: 700kg

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để cài đặt về Giải VBT Toán lớp 3 trang 17 Tập 2 bài 100 đầy đủ file PDF trọn vẹn miễn phí.