Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 30 tập 2

Những biểu thức bao hàm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa không chỉ trên rất nhiều số cơ mà còn hoàn toàn có thể trên phần đa chữ (đại diện cho những số) được điện thoại tư vấn là biểu thức đại số.


Lời giải chi tiết

a) Tổng của (x) với (y) là (x + y);

b) Tích của (x) cùng (y) là (xy);

c) Tích của tổng (x) với (y) cùng với hiệu của (x) với (y) là ((x + y) (x - y)).

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 155, Ôn Tập Về Các Phép Tính Với Số Tự Nhiên

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.