Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Làm quen với chữ số La Mã Trang 34 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 34

*

Bài tập 1: Trang 34 vbt toán 3 tập 2

Nối ( theo mẫu) :

*

Hướng dẫn giải:

Ta có kết quả như sau:

*

Bài tập 2: Trang 34 vbt toán 3 tập 2

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

*

Hướng dẫn giải:

*

Bài tập 3: Trang 34 vbt toán 3 tập 2

Các số III, VII, V, XX, XII, IX, XXI :

- Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là :

- Viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :

Hướng dẫn giải:

- Các số được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là : XXI, XX, XII, IX, VII, V, III

- Các số được viếttheo thứ tự từ bé đến lớn là : III, V, IX, XII, XX, XXI

Bài tập 4: Trang 34 vbt toán 3 tập 2

Với 4 que diêm có thể xếp thành các số La Mã nào ? Hãy viết các số đó.

Hướng dẫn giải:

Với 4 que diêm có thể xếp thành các số La Mã là: VII, XII, XX, XV.

*


Bình luận


Giải bài tập những môn khác
Giải sgk lớp 3 kết nối tri thức
Giải toán 3 kết nối tri thức
Giải toán 3 tập 1 kết nối tri thức
Giải toán 3 tập 2 kết nối tri thức
Giải tiếng Việt 3 kết nối tri thức
Giải tiếng việt 3 tập 1 kết nối tri thức
Giải tiếng việt 3 tập 2 kết nối tri thức
Giải tự nhiên và xã hội 3 kết nối tri thức
Giải đạo đức 3 kết nối tri thức
Giải tin học 3 kết nối tri thức
Giải công nghệ 3 kết nối tri thức
Giải âm nhạc 3 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 3 kết nối tri thức
Giải hoạt động trải nghiệm 3 kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 3 Global Success
Giải sgk lớp 3 chân trời sáng tạo
Giải toán 3 chân trời sáng tạo
Giải toán 3 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải toán 3 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải tiếng Việt 3 chân trời sáng tạo
Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải tiếng việt 3 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải tự nhiên và xã hội 3 chân trời sáng tạo
Giải đạo đức 3 chân trời sáng tạo
Giải tin học 3 chân trời sáng tạo
Giải công nghệ 3 chân trời sáng tạo
Giải âm nhạc 3 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 3 chân trời sáng tạo
Giải hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo
Giải tiếng Anh 3 Family and Friends
Giải sgk lớp 3 cánh diều
Giải toán 3 cánh diều
Giải toán 3 tập 1 cánh diều
Giải toán 3 tập 2 cánh diều
Giải tiếng Việt 3 cánh diều
Giải tiếng việt 3 tập 1 cánh diều
Giải tiếng việt 3 tập 2 cánh diều
Giải tự nhiên và xã hội 3 cánh diều
Giải đạo đức 3 cánh diều
Giải tin học 3 cánh diều
Giải công nghệ 3 cánh diều
Giải âm nhạc 3 cánh diều
Giải mĩ thuật 3 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 3 cánh diều
Giải tiếng Anh 3 cánh diều
Giải sgk lớp 3
Giải sgk tiếng Việt 3 tập 1
Giải sgk tiếng Việt 3 tập 2
Giải sgk toán lớp 3

Giải VBT lớp 3


Giải VBT tiếng Việt 3 tập 1
Giải VBT tiếng Việt 3 tập 2
Giải VBT toán lớp 3 tập 2

Giải skg lớp 3 VNEN


Giải sgk toán 3 VNEN
Giải tiếng việt 3 VNEN
Giải tự nhiên và xã hội 3 VNEN
Tài liệu tham khảo lớp 3
Tuyển tập làm văn mẫu lớp 3
Trắc nghiệm tiếng việt 3
Toán tiếng anh 3
Đề thi toán lớp 3
Toán cơ bản và nâng cao lớp 3
Các dạng toán lớp 3

Bài tập củng cố lớp 3


BT cuối tuần toán 3
BT cuối tuần tiếng việt 3
BT thực hành tiếng việt 3 tập 1
BT thực hành tiếng việt 3 tập 2
BT thực hành toán 3 tập 1
BT thực hành toán 3 tập 2
*Xem thêm: Giải Bài 39 Trang 23 Sgk Toán 6 Tập 2 4, Bài 39 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 2

Kết nối: