3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 39

một tấm học tất cả 5 tổ, từng tổ đều phải có 7 học sinh. Hỏi lớp học đó tất cả bao nhiêu học viên ?

4. Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào dưới mỗi gạch của tia số:

*

5. mang đến 6 hình tam giác, mỗi trong khi hình mặt :

*

Hãy xếp thành hình sau :

*

Bài giải

1.

7 ⨯ 2 = 14 7 ⨯ 6 = 42

7 ⨯ 4 = 28 7 ⨯ 9 = 63

7 ⨯ 8 = 56 7 ⨯ 10 = 70

7 ⨯ 5 = 35 0 ⨯ 7 = 0

7 ⨯ 3 = 21 7 ⨯ 0 = 0

7 ⨯ 1 = 7 1 ⨯ 7 = 7

2. 

*

3.

Bài giải

Số học viên có vào 5 tổ là :

7 ⨯ 5 = 35 (học sinh)

Đáp số : 35 học tập sinh

4.

Xem thêm: Giải Bài Tập Logarit Lớp 12 Trang 68, Giải Bài 1 Trang 68

*

5.

*

 hijadobravoda.com


Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - Toán 3 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*những tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com