3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 44 tập 1

Trong vườn có 63 cây ăn quả, \({1 \over 7}\) số cây đó là cây bưởi. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi ?

4.

a. Đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng AB.

*

b. Chấm một điểm I trên đoạn thẳng AB, sao cho độ dài đoạn thẳng AB bằng \({1 \over 3}\) độ dài đoạn thẳng AB.

Bài giải

1.

a. 7 ⨯ 5 = 35 7 ⨯ 8 = 56

35 : 7 = 5 56 : 7 = 8

7 ⨯ 6 = 42 7 ⨯ 4 = 28

42 : 7 = 6 28 : 7 = 4

b. 42 : 7 = 6 63 : 7 = 9

14 : 7 = 2 7 : 7 = 1

28 : 7 = 4 21 : 7 = 3

35 : 7 = 5 16 : 2 = 8

49 : 7 = 7 48 : 6 = 8

70 : 7 = 10 56 : 7 = 8

2.

*

3.

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối Lớp 10 Nâng Cao

Tóm tắt

*

Bài giải

Số cây bưởi có trong vườn là :

63 : 7 = 9 (cây)

Đáp số : 9 cây

4.

a. Đo độ dài đoạn thẳng AB được 9cm hay AB = 9cm.

b. Độ dài đoạn thẳng AI là: 9 : 3 = 3 (cm)

*

 hijadobravoda.com


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*Các tác phẩm khác


Bài viết mới nhất


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com