Với giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 44, 45 Bảng phân chia 7 sách Cánh diều giỏi nhất, chi tiết sẽ góp học sinh tiện lợi làm bài bác tập về đơn vị trong vở bài tập Toán lớp 3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 44


Giải vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 44, 45 Bảng chia 7 - Cánh diều

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 44 bài xích 1: Tính nhẩm:

14 : 7 = …… 21 : 7 = …… 56 : 7 = ……

7 : 7 = …… 42 : 7 = …… 70 : 7 = ……

35 : 7 = …… 28 : 7 = …… 63 : 7 = ……

Lời giải

Dựa vào bảng phân chia 7 để tính công dụng của phép tính:

14 : 7 = 2 21 : 7 = 3 56 : 7 = 8

7 : 7 = 1 42 : 7 = 6 70 : 7 = 10

35 : 7 = 5 28 : 7 = 4 63 : 7 = 9

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 44 bài xích 2: Tính:

7 × 2 = …… 7 × 3 = …… 7 × 9 = ……

14 : 7 = …… 21 : 7 = …… 63 : 7 = ……

14 : 2 = …… 21 : 3 = …… 63 : 9 = ……

Lời giải:

Nhẩm lại bảng nhân 7 và bảng phân chia 7 nhằm tính kết quả của phép tính:

7 × 2 = 14 7 × 3 = 21 7 × 9 = 63

14 : 7 = 2 21 : 7 = 3 63 : 7 = 9

14 : 2 = 7 21 : 3 = 7 63 : 9 = 7

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 44 bài xích 3: Quan gần kề tranh, viết những phép tính đam mê hợp:

Lời giải:

Mỗi khay có 7 dòng bánh, vì vậy 6 khay như thế có 42 dòng bánh.

Ta tất cả phép tính: 7 × 6 = 42.

Từ kia ta viết được phép chia:

42 : 6 = 7

42 : 7 = 6

Ta viết phép tính như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 45 bài bác 4: Tính (theo mẫu):

Lời giải:

- ý muốn gấp một số lên một trong những lần ta mang số đó nhân với số lần.

- mong mỏi giảm một trong những đi một trong những lần ta chia số đó cho số lần.

a) 7 gấp 9 lần ta được số: 7 × 9 = 63

63 sút 7 lần, ta được số: 63 : 7 = 9

*
Vậy nhì số phải điền vào ô trống thứu tự là 63; 9

b)

7 gấp 8 lần ta được số: 7 × 8 = 56

56 sút 7 lần, ta được số: 56 : 7 = 8

*

Vậy hai số yêu cầu điền vào ô trống theo lần lượt là 56; 8.

c)

21 sút 7 lần ta được số:

21 : 7 = 3

3 cấp 6 lần ta được số:

3 × 6 = 18

*

Vậy nhì số cần điền vào ô trống theo thứ tự là 3; 18.

Xem thêm: Cẩm Tú Cầu Trắng - Khám Phá Ý Nghĩa Hoa Cẩm Tú Cầu Theo Từng Màu

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 45 bài xích 5:

a) Chị Mai đã tham gia một khóa huấn luyện nấu ăn thường xuyên trong 35 ngày. Hỏi khóa đào tạo và huấn luyện của chị Mai ra mắt trong mấy tuần lễ? Biết mỗi tuần lễ có 7 ngày.