2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 46

chưng Liên tất cả 42 quả gấc, sau khoản thời gian bán số quả gấc đã giảm sút 7 lần. Hỏi bác bỏ Liên còn từng nào quả gấc ?

3. Điền số phù hợp vào nơi chấm rồi giải việc :

*

Trong hình mẫu vẽ bên có ….. Quả cam. Hỏi :

a. (1 over 5) số cam đó có bao nhiêu trái ?

b. (1 over 7) số cam đó tất cả bao nhiêu trái ?

4.

a. Đo rồi viết số đo độ lâu năm đoạn thẳng MN.

*

b. Chấm một điểm O bên trên đoạn trực tiếp MN làm sao để cho độ lâu năm đoạn trực tiếp ON bởi (1 over 4) độ lâu năm đoạn trực tiếp MN.

Bài giải

1. 

*

2.

Tóm tắt

*

Bài giải

Số trái gấc bác Liên sót lại là :

42 : 7 = 6 (quả)

Đáp số : 6 quả

3. Trong hình vẽ bên có 35 quả cam.

a. (1 over 5) số quả cam là :

35 : 5 = 7 (quả)

Đáp số : 7 quả

b. (1 over 7) số trái cam là :

35 : 7 = 5 (quả)

Đáp số : 5 quả

4.

Xem thêm: Một Số Phương Trình Hàm Và Bất Phương Trình Hàm, Các Phương Pháp Giải Phương Trình Hàm Thường Dùng

a. Cần sử dụng thước đo độ lâu năm đoạn MN được 12cm hay MN = 12cm.

b. Độ lâu năm đoạn trực tiếp ON là : 12 : 4 = 3 (cm)

*

  hijadobravoda.com


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 3 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*các tác phẩm khác


Bài viết new nhất


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com