Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài bác Giải VBT toán 3 tập 2 bài bác : Tự bình chọn Trang 50 toán 3 tập 2, nhằm học xuất sắc toán 3 tập 2 . Nội dung bài viết này giúp những em nắm vững được lý thuyết cũng tương tự cách giải những bài tập của bài bác Luyện tập. Giải mã được soạn đầy đủ, cụ thể và rõ ràng
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 50

*

Phần 1:Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Mỗi bài tập tiếp sau đây có các câu vấn đáp A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.

Bài tập 1: Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Số ngay thức thì sau của 4279 là :

A. 4278

B. 4269

C. 4280

D. 4289

Hướng dẫn giải:

Số lập tức sau của 4279 là : 4279 + 1 = 4280

Đáp án C

Bài tập 2: Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Trong những số 5864 ; 8654 ; 8564 ; 6845 ; số lớn số 1 là :

A. 5864

B. 8654

C. 8564

D. 6845

Hướng dẫn giải:

Ta có 8654 > 8564 > 6845 > 5864

Đáp án: B

Bài tập 3: Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Trong và một năm, ngày 23 mon 3 là sản phẩm công nghệ ba, ngày 2 tháng bốn là :

A. Lắp thêm tư

B. Lắp thêm năm

C. Lắp thêm sáu

D. Vật dụng bảy

Hướng dẫn giải:

Tháng 3 tất cả 31 ngày. Ngày 2 tháng bốn cách ngày 23 tháng 3 số ngày là 10 ngày. Mà ngày23 mon 3 là thứ tía nên ngày 2 tháng bốn là lắp thêm 6.

Đáp án: C

Bài tập 4: Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là :

*

A. 32cm

B. 64cm

C. 5dm

D. 100cm

Hướng dẫn giải:

2dm = 20cm

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(20 + 30) x 2 = 100cm

Đáp án: D

Bài tập 5: Trang 50 vbt toán 3 tập 2

9m 5cm = … cm. Số thích hợp điền vào nơi chấm là :

A. 14

B. 95

C. 950

D.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Tập 2 Bài 1 Nửa Mặt Phẳng Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 71 73

905

Hướng dẫn giải:

9m 5cm = (900+5) cm = 905 cm

Đáp án D

Phần 2.Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Bài tập 1: Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

5947 + 3528

8291 – 635

2817 ⨯ 3

9640 : 5

Hướng dẫn giải:

*

Bài tập 2: Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Có 5530l nước chứa phần nhiều trong 5 thùng. Hỏi 3 thùng như thế chứa bao nhiêu lít nước ?