Giải VBT Toán lớp 3 trang 70, 71 Tập 2 bài 144 đầy đủ, cung ứng các em học sinh củng cố kỹ năng và kiến thức và phát âm rõ cách thức giải những dạng bài bác tập trong vở bài tập.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 71


Mời thầy cô và chúng ta học sinh tìm hiểu thêm ngay Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 70, 71 chủ yếu xác được nhóm ngũ chuyên viên biên soạn ngăn nắp và khá đầy đủ nhất bên dưới đây.

Bài 144: chi phí Việt Nam

Giải bài 144 trang 70, 71 VBT Toán lớp 3 Tập 2​​​​​​​

Bài 1 trang 70 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Lời giải:

Bài 2 trang 70 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Bác Toàn cài đặt 2 vé coi xiếc, mỗi vé giá đôi mươi 000 đồng. Sau đó bác thiết lập xăng hết 50 000 đồng .

a) Hỏi bác Toàn đã tiêu hết tất cả từng nào tiền?

b) Bác Toàn có 100 000 đồng. Hỏi sau khoản thời gian mua vé xem xiếc và thiết lập xăng, bác Toàn còn bao nhiêu tiền?

Lời giải:

a) Số tiền bác Toàn download 2 vé coi xiếc là:

20000 x 2 = 40000(đồng)

Số tiền bác Toàn mua vé xem xiếc và tải xăng (số tiền bác Toàn đã tiêu) là:

40000 + 50000 = 90000 (đồng)

b) Số tiền bác Toàn còn lại là:

100000 - 90000 = 10000 (đồng)

Đáp số: Bác toàn tiêu hết 90 000 đồng

Bác Toàn còn lại 10 000 đồng.

Xem thêm: (Doc) Các Bước Nghiên Cứu Khoa Học, Các Bước Làm Bài Nghiên Cứu Khoa Học

Bài 3 trang 71 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Mỗi quyển vở giá 1500 đồng. Viết số thích hợp vào ô trống vào bảng:


Số quyển vở 1 quyển 2 quyển 3 quyển 4 quyển
Số tiền 1500 đồng      

Lời giải:


Số quyển vở 1 quyển 2 quyển 3 quyển 4 quyển
Số tiền 1500 đồng 3000 đồng 4500 đồng 6000 đồng

Bài 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):


Tổng số tiền Số các tờ giấy bạc
10 000 đồng 20 000 đồng 50 000 đồng
80 000 đồng 1 1 1
30 000 đồng      
60 000 đồng      
90 000 đồng      
100 000 đồng      

Lời giải:


Tổng số tiền Số các tờ giấy bạc
10 000 đồng 20 000 đồng 50 000 đồng
80 000 đồng 1 1 1
30 000 đồng 1 1 0
60 000 đồng 1 0 1
90 000 đồng 0 2 1
100 000 đồng 1 2 1

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để thiết lập về Giải VBT Toán lớp 3 trang 70, 71 Tập 2 bài xích 144 đầy đủ tệp tin PDF trọn vẹn miễn phí.