*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 75, 76, 77 phân chia số có tía chữ số mang đến số gồm một chữ số | Chân trời trí tuệ sáng tạo


732

Với giải vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 75, 76, 77 phân tách số có bố chữ số mang lại số bao gồm một chữ sốsách Chân trời sáng sủa tạohay, chi tiết giúp học tập sinh dễ ợt xem cùng so sánh giải mã từ đó biết phương pháp làm bài xích tập vào VBT Toán 3. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 75, 76, 77 phân tách số có cha chữ số mang đến số gồm một chữ số

Viết vào nơi chấm.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 75 76

Lời giải

Em triển khai chia lần lượt từ trái qua phải.

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 75, 76 Thực hành

Vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 75 bài bác 1:Đặt tính rồi tính.

a) 632 : 7407 : 8b) 840 : 6720 : 4

Lời giải

Em đặt tính rồi thực hiện phép phân tách theo đồ vật tự từ trái quý phái phải.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 75 bài bác 2:Tính (theo mẫu).

Mẫu: 312 :3

Lời giải

Em đặt tính rồi triển khai phép chia theo thứ tự từ bỏ trái lịch sự phải.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 76, 77 Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 76 bài xích 1:Tính nhẩm.

a) 210 : 7 = ……b) 540 : 9 = ……c) 360 : 6 = ……

100 × 9 = ……800 × 0 = ……480 : 8 = ……

Lời giải

Em quan liêu sát đấy là các số tròn chục, tròn trăm bởi vì vậy nhằm tính nhẩm em rất có thể viết

210 : 7 là 21 chục : 7 = 3 chục, cho nên 210 : 7 = 30.

Thực hiện tương tự như với các phép tính còn lại.

a) 210 : 7 = 30b) 540 : 9 = 60c) 360 : 6 = 60

100 × 9 = 900800 × 0 = 0480 : 8 = 60

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 76 bài xích 2:Số?

a) …… dm = 1 mb) …… centimet = 1 mc) 1 giờ đồng hồ = …… phút

320 dm = …… m700 cm = …… m5 giờ đồng hồ = …… phút

Lời giải

Đổi: 10 dm = 1 m

100 centimet = 1 m

1 tiếng = 60 phút

Em sẽ vận dụng cách thay đổi trên nhằm điền vào địa điểm trống:

a)10dm = 1 mb)100cm = 1 mc) 1 giờ =60phút

320 dm =32m700 cm =7m5 giờ đồng hồ =300phút

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 76 bài xích 3:Viết vào địa điểm chấm.

Bạn Bình vẽ tranh vào 45 phút, các bạn An vẽ tranh trong 1 giờ.

a) bạn ……… vẽ dài lâu bạn ……… là …… phút.

b) chúng ta ……… vẽ cấp tốc hơn chúng ta ……… là …… phút.

Lời giải

Em triển khai đổi 1 tiếng về đơn vị phút: 1 giờ = 60 phút

Sau kia so sánh thời gian vẽ tranh của hai bạn và điền vào chỗ chấm.

Ta bao gồm 60 phút – 45 phút = 15 phút

a) bạn An vẽ lâu bền hơn bạn Bình là 15 phút.

b) các bạn Bình vẽ nhanh hơn chúng ta An là 15 phút.

Vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 76 bài 4:Đánh dấuvào phép chia gồm thương là số tròn chục.

Lời giải

Em đặt phép tính phân tách rồi thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang trọng phải.

Từ đó, em thấy các phép tính bao gồm thương là số tròn chục là:

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 76 bài xích 5:Tính.

Lời giải

Em hãy tiến hành phép tính:

- Đối cùng với biểu thức tất cả chứa lốt ngoặc: ta tiến hành trong ngoặc trước, ngoại trừ ngoặc sau.

- Đối cùng với biểu thức không chứa dấu ngoặc: ta triển khai phép nhân, phân tách trước phép cộng, trừ sau.

Vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 77 bài 6:Để trang trí vỏ hộp quà, Ngọc cắt 6 m dây thành 8 tua dây bao gồm độ dài bởi nhau. Hỏi từng sợ dây dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Lời giải

Đầu tiên đổi độ nhiều năm về cùng 1 đơn vị chức năng là cm.

Muốn tính độ nhiều năm mỗi gai dây ta đem độ lâu năm sợi dây ban đầu chia cho 8

Bài giải

Đổi: 6 m = 600 cm

Độ lâu năm mỗi sợi dây là:

600 : 8 = 75 (cm)

Đáp số: 75 cm

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 77 bài 7:Ông Bảy thả phần đa 188 bé cá vào 5 bể cá. Số cá còn dư, ông thả luôn vào bể cuối cùng. Hỏi bể sau cùng có từng nào con cá?

Lời giải

Trước hết, em tiến hành phép phân chia 188 phân tách 5 để tìm số cá của mỗi bể với số cá còn dư. Sau đó, để tính số cá làm việc bể cuối cùng, em sẽ tiến hành phép cùng lấy số cá của một bể cùng với số cá còn dư.

Bài giải

Số cá của từng bể là:

188 : 5 = 37 (dư 3)

Như vậy từng bể cá tất cả 37 con cá và dư 3 con

Số cả của bể ở đầu cuối là:

37 + 3 = 40 (con)

Đáp số: 40 con

VUI HỌC:Làm lốt (→) giúp chúng ta tìm tía lô.

(Mai đi theo những phép chia gồm dư, Bình đi theo những phép phân chia hết.)

Lời giải

Em thực hiện các phép phân chia để xác định phép phân chia hết và phép chia có dư.

Sau đó, tìm đường đi của nhì bạn.

Vậy ta điền như sau:

KHÁM PHÁ:Tìm hiểu câu chữ trong SGK. Viết số vào nơi chấm.

•Sải cánh chim thiên nga nhiều năm …… cm.

•Mỗi ngày chim thiên nga bay được …… km.

Lời giải

Sải cánh chim thiên nga bởi sải cánh chim hải âu phân tách hai.

Quãng đường chim thiên nga cất cánh được bằng quãng con đường chim hải âu bay được phân chia 4.

Sải cánh chim hải âu lữ hành dài 360 cm. Sải cánh chim thiên nga dài 180 cm. (vì 360 : 2 = 180).

Xem thêm: Luyện Tập: Giải Bài 11 Trang 11 Sgk Toán 9 Tập 1 1 Trang 11 Sgk Toán 9 Tập 1

Mỗi ngày chim hải âu lữ hành bay được 400 km. Mỗi ngày chim thiên nga cất cánh được 100 km. (vì 400 : 4 = 100).