Giải Vở bài tập Toán 3 Bài 71: Giới thiệu bảng nhân trang 81,82

Bài 1 trang 81 Vở bài tập Toán 3 Tập 1: Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu):

*

Trả lời

*

Bài 2 trang 81 Vở bài tập Toán 3 Tập 1: Số ?

Thừa số338899
Thừa số775566
Tích212140405454

Trả lời

Thừa số333888999
Thừa số777555666
Tích212121404040545454

Bài 3 trang 81 Vở bài tập Toán 3 Tập 1: Nhà trường mua 8 đồng hồ để bàn và số đồng hồ treo tường gấp 4 lần số đồng hồ để bàn. Hỏi nhà trường mua tất cả bao nhiêu đồng hồ?

Tóm tắt

Để bán: 8 đồng hồ

Treo tường gấp 4 lần

Tất cả có: … đồng hồ ?

Trả lời

Đồng hồ treo tường có là:

8 x 4 = 32 ( đồng hồ)

Tổng số đồng hồ là:

9 + 32 = 40 (đồng hồ)

Đáp số: 40 đồng hồ

Bài 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 Tập 1: Một đội xe có 24 xe ô tô chở khách và số ô tô tải bằng 1/3 số ô tô chở khách. Hỏi đội xe có tất cả bao nhiêu xe ô tô?

Tóm tắt

*

Trả lời

Số xe tải là:

24 : 3 = 8 (xe)

Tổng số xe có trong đội xe là:

24 + 8 = 32 (xe)

Đáp số: 32 xe.
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 81 82

Mục lục Giải vở bài tập Toán lớp 3:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.


❮ Bài trướcBài sau ❯
*

Giáo dục cấp 1, 2


Xem thêm: Cách Dùng In Connection With Là Gì, Nghĩa Của Từ In Connection With

Giáo dục cấp 3