Tính quý hiếm của biểu thức . Câu 1, 2, 3, 4 trang 89 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 – bài 79. Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo)

1. Tính quý hiếm của biểu thức :

a. 90 – (30 – 20)

90 – 30 – 20

b. 100 – (60 + 10)

100 – 60 + 10

c. 135 – (30 + 5)

135 – 30 – 5

d. 70 + (40 – 10)

70 + 40 – 10

2. Tính quý hiếm của biểu thức :

a. (370 + 12) : 2

370 + 12 : 2

b. (231 – 100) ⨯ 2

231 – 100 ⨯ 2

c. 14 ⨯ 6 : 2

14 ⨯ (6 : 2)

d. 900 – 200 – 100

900 – (200 – 100)

3. Số ?

Biểu thức

Giá trị của biểu thức

(40 – 20) : 5

63 : (3 ⨯ 3)

48 : (8 : 2)

48 : 8 : 2

(50 + 5) : 5

(17 + 3) ⨯ 4

4.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 89 90

có 88 bạn được chia hầu hết thành 2 đội, mỗi nhóm xếp các thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng bao gồm bao nhiêu chúng ta ? (Giải bởi hai cách)

*

1.

a. 90 – (30 – 20) = 90 – 10

= 80

90 – 30 – 20 = 60 – 20

= 40

b. 100 – (60 + 10) = 100 – 70

= 30

100 – 60 + 10 = 40 + 10

= 50

c. 135 – (30 + 5) = 135 – 35

= 100

135 – 30 – 5 = 105 – 5

= 100

d. 70 + (40 – 10) = 70 + 30

= 100

70 + 40 – 10 = 110 – 10

= 100Quảng cáo - Advertisements


2.

a. (370 + 12) : 2 = 382 : 2

= 191

370 + 12 : 2 = 370 + 6

= 376

b. (231 – 100) ⨯ 2 = 131 ⨯ 2

= 262

231 – 100 ⨯ 2 = 231 – 200

= 31

c. 14 ⨯ 6 : 2 = 84 : 2

= 42

14 ⨯ (6 : 2) = 14 ⨯ 3

= 42

d. 900 – 200 – 100 = 700 – 100

= 600

900 – (200 – 100) = 900 – 100

= 800

3.

Biểu thức

Giá trị của biểu thức

(40 – 20) : 5

4

63 : (3 ⨯ 3)

7

48 : (8 : 2)

12

48 : 8 : 2

12

(50 + 5) : 5

11

(17 + 3) ⨯ 4

80

 4.

Cách 1 :

Mỗi đội có số các bạn là :

88 : 2 = 44 (bạn)

Mỗi hàng tất cả số bạn là :

44 : 4 = 11 (bạn)

Đáp số : 11 bạn

Cách 2 :

Số hàng gồm trong hai đội là :

4 ⨯ 2 = 8 (hàng)

Số bạn xếp trong mỗi hàng là :

88 : 8 = 11 (bạn)

Đáp số : 11 bạn


Bài trướcCâu 1, 2, 3 trang 85 vở bài xích tập Toán 3 tập 1: Tính rồi viết vào địa điểm chấm (theo mẫu)
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3, 4 trang 93 vở bài xích tập Toán 3 tập 1: Tô màu hình chữ nhật trong những hình sau
Bài học: chăm mục:

Quảng cáo - Advertisements


Mục lục môn Toán 3 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 3


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Luyện tập
Bài 2 trang 98 SGK Toán 3 kết nối tri thức: Tính nhẩm (theo mẫu)
Giải bài bác 2 trang 98 SGK Toán lớp 3 tập 1 Kết nối học thức với cuộc sống - bài 36: Nhân số có...
Lesson Four: Phonics – Unit 11 – Family & Friends Special Edition Grade 3 (lớp 3)
Lesson Four: Phonics - Unit 11 - Family và Friends Special Edition Grade 3. What's hiding there?. Bài: Unit 11: Look at all the...
Kể chuyện bạn đi săn và bé vượn, nói chuyện người đi săn và con vượn.Tranh 1 . Rừng cây xum xê và lối...
người đi săn và con vượn - nhắc chuyện fan đi săn và con vượn. đề cập chuyện người đi săn và nhỏ vượn.Tranh 1...
Unit 7. That's my school. (Đó là trường học tập của tôi.) trang 28 Sách bài xích tập tiếng Anh 3 mới: Complete & say aloud (Hoàn...
Unit 7. That's my school. (Đó là trường học tập của tôi.) trang 28 Sách bài xích tập tiếng Anh 3 mới. 2. Match the sentences. (Nối...
Dịch và giải sách bài tập – Unit 9 What colour is it, A. PHONICS & VOCABULARY (PHÁT ÂM VÀ TỪ VỰNG) 1. Complete...

Xem thêm: Bài 55 Trang 65 Vở Bài Tập Toán Lớp 4, Bài 55 : Mét Vuông


Unit 9: What colour is it? - Nó màu sắc gì - Dịch cùng giải sách bài xích tập - Unit 9 What colour is it....