1. Tính giá trị của biểu thức . Câu 1, 2, 3, 4 trang 91 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 – bài 80. Luyện tập

1. Tính cực hiếm của biểu thức :

a. 417 – (37 – 20)

b. 826 – (70 + 30)

c. 148 : (4 : 2)

d. (30 + 20) ⨯ 5

2. Tính quý hiếm của biểu thức :

a. 450 – (25 – 10) b. 180 : 6 : 2

450 – 25 – 10 180 : (6 : 2)

c. 410 – (50 + 30) d. 16 ⨯ 6 : 3

410 – 50 + 30 16 ⨯ (6 : 3)

3. Điền lốt thích hợp vào chỗ chấm :

(87 + 3) : 3 … 30 100 … 888 : (4 + 4)

25 + (42 – 11) … 55 50 … (50 + 50) : 5

4. Số ?

Biểu thức

50 + (50 – 40)

(65 + 5) : 2

96 + 50 ⨯ 2

62 ⨯ (8 : 4)

Giá trị của biểu thức

 Bài giải

1.

a. 417 – (37 – 20) = 417 – 17

= 400

b. 826 – (70 + 30) = 826 – 100

= 726

c. 148 : (4 : 2) = 148 : 2

= 74Quảng cáo

d. (30 + 20) ⨯ 5 = 50 ⨯ 5

= 250

2.

a. 450 – (25 – 10) = 450 – 15 b. 180 : 6 : 2 = 30 : 2

= 435 = 15

450 – 25 – 10 = 425 – 10 180 : (6 : 2) = 180 : 3

= 415 = 60

c. 410 – (50 + 30) = 410 – 80 d. 16 ⨯ 6 : 3 = 96 : 3

= 330 = 32

410 – 50 + 30 = 360 + 30 16 ⨯ (6 : 3) = 16 ⨯ 2

= 390 = 32

3.

(87 + 3) : 3 = 30

25 + (42 – 11) > 55

100 (50 + 50) : 5

4.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 91

Biểu thức

50 + (50 – 40)

(65 + 5) : 2

96 + 50 ⨯ 2

62 ⨯ (8 : 4)

Giá trị của biểu thức

60

35

196

124


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3 trang 85 vở bài bác tập Toán 3 tập 1: Tính rồi viết vào nơi chấm (theo mẫu)
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3, 4 trang 93 vở bài tập Toán 3 tập 1: Tô màu hình chữ nhật trong số hình sau
Danh sách bài xích tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 98 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 bài xích 80. Luyện tập
Mục lục môn Toán 3 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 3


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Người đi săn và nhỏ vượn trang 113 SGK tiếng Việt 3 tập 2:Cái chú ý căm giận của vượn bà mẹ nói lên điều gì?
Soạn bài Người săn bắt và con vượn trang 113 SGK giờ đồng hồ Việt 3 tập 2. Câu chuyện muốn nói gì với chúng ta?....
Lesson Four: Phonics – Unit 6 – Family và Friends Special Edition Grade 3 (lớp 3)
Lesson Four: Phonics - Unit 6 - Family & Friends Special Edition Grade 3. Click here lớn listen. Bài: Unit 6: What time is...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 93 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2: bài bác 164 Ôn tập về hình học
Bài 163+164. Ôn tập về hình học - Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 93 bài 164 Vở bài tập (VBT) Toán 3...
Chính tả buổi học tập thể dục, Câu 1. Nghe – Viết Buổi học thể dục (trích).Câu 2. Viết lại tên các bạn trong bài...
Buổi học tập thể dục - chủ yếu tả buổi học thể dục. Câu 1. Nghe - Viết : Buổi học tập thể dục (trích).Câu 2. Viết...

Xem thêm: Get On Well With Nghĩa Là Gì, Get On Well With My Neighbour Có Nghĩa Là Gì


Bài 1,2,3 tiết 73 trang 74 sgk Toán 3: trình làng bảng nhân
Bài 1, bài xích 2, bài bác 3 máu 73 trang 74 sgk Toán 3: ra mắt bảng nhân. Bài 1 điền số tương thích vào...