- Chọn bài -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số và phép chia số tự nhiênBài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bằng nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng mẫu số các phân sốBài 104: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: Luyện tập chungBài 107: So sánh hai phân số cùng mẫu sốBài 108: Luyện tậpBài 109: So sánh hai phân số khác mẫu sốBài 110: Luyện tậpBài 111: Luyện tập chungBài 112: Luyện tập chungBài 113: Luyện tập chungBài 114: Phép cộng phân sốBài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: Luyện tập chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: Tìm phân số của một sốBài 126: Phép chia phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: Luyện tập chungBài 130: Luyện tập chungBài 131: Luyện tập chungBài 132: Luyện tập chungBài 133: Hình thoiBài 134: Diện tích hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: Luyện tập chung


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 105

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

Bài 1 trang 24 VBT Toán 4 Tập 2: Quy đồng mẫu số hai phân số:

*

Lời giải:

a,

*

Vậy quy đồng mẫu số của

*

b,


*

Vậy quy đồng mẫu số của

*

c,

*

Ta có:


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Trang 31, 32 Luyện Từ Và Câu

*

Vậy quy đồng mẫu số của

*

d,

*

Vậy quy đồng mẫu số của

*

Bài 2 trang 25 VBT Toán 4 Tập 2: Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

Mẫu: Quy đồng mẫu số các phân số:

*