Giải Vở bài tập Toán 4 bài xích 112: rèn luyện chung trang 33

Bài 1 trang 33 Vở bài xích tập Toán 4 Tập 2: Viết chữ số phù hợp vào ô trống, sao cho:

a) 97 phân chia hết mang đến 5 dẫu vậy không chia hết đến 2;

b) 97 chia hết mang đến 2 và phân chia hết cho 5;

c) 97 phân tách hết đến 2 và phân tách hết cho 9

d) 97 phân chia hết đến 2 và chia hết đến 3 nhưng mà không phân chia hết mang lại 9.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 112

Trả lời

a) 97

*
chia hết đến 5 nhưng không chia hết mang lại 2;

b) 97

*
phân chia hết mang lại 2 và chia hết cho 5;

c) 97

*
phân chia hết mang đến 2 và phân chia hết mang đến 9

d) 97

*
chia hết đến 2 và phân tách hết đến 3 cơ mà không phân chia hết cho 9.

Bài 2 trang 33 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Một bầy gà bao gồm 35 con gà trống với 51 con kê mái. Tổng số con kê trong bọn là ... Con.

a) Phân số chỉ phần con gà trống trong cả lũ gà là: ...

b) Phân số chỉ phần gà mái trong cả bầy gà là: ...

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 12 Trang 84, 85 Sgk Giải Tích 12, Giải Bài Tập Trang 84, 85 Sgk Giải Tích Lớp 12

Trả lời

Một bọn gà gồm 35 con kê trống và 51 gà mái. Tổng số gà trong bầy là 86 con.

a) Phân số chỉ phần kê trống trong cả bọn gà là: 35/86

b) Phân số chỉ phần con gà mái trong cả lũ gà là: 51/86

Bài 3 trang 33 Vở bài bác tập Toán 4 Tập 2:

Khoanh vào đông đảo phân số bởi 7/9

*

Trả lời

*

Bài 4 trang 33 Vở bài tập Toán 4 Tập 2:

Các phân số viết theo lắp thêm tự từ to đến bé là:

Trả lời

Các phân số viết theo sản phẩm công nghệ tự từ khủng đến bé bỏng là:

*

Hướng dẫn:

Vì hai phân số 35/63; 35/58 tất cả tử số đều nhau nên mẫu số khủng thì phân số kia sẽ bé nên 35/63 4/9 . Vậy 35/63 > 24/54 (2)