- Chọn bài -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số với phép phân chia số trường đoản cú nhiênBài 98: Phân số với phép chia số tự nhiên (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bởi nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng mẫu mã số các phân sốBài 104: Quy đồng mẫu số những phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: rèn luyện chungBài 107: so sánh hai phân số cùng mẫu sốBài 108: Luyện tậpBài 109: so sánh hai phân số khác mẫu sốBài 110: Luyện tậpBài 111: luyện tập chungBài 112: luyện tập chungBài 113: luyện tập chungBài 114: Phép cùng phân sốBài 115: Phép cùng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: rèn luyện chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: tìm kiếm phân số của một sốBài 126: Phép chia phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: luyện tập chungBài 130: luyện tập chungBài 131: rèn luyện chungBài 132: rèn luyện chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: luyện tập chung

Xem toàn cục tài liệu Lớp 4: tại đây

Bài 1 trang 35 VBT Toán 4 Tập 2: Tính:

*
*

Lời giải:

*

*

Bài 2 trang 35 VBT Toán 4 Tập 2:

Hai hình vuông ABCD cùng BMNC đều phải sở hữu cạnh bởi 3cm và xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích hình bình hành BMCD bằng các cách không giống nhau

*

Lời giải:

Cách 1:

Vì tứ giác ABCD, BMNC hồ hết là hình vuông mà tứ giác BNMC là hình bình mặt hàng suy xuống đường cao h cũng đó là cạnh BC cùng độ dài đáy cũng chính là cạnh DC.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 114

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = a x h = DC x BC = 3 x 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9cm2

Cách 2: diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích tam giác BCD cùng với diện tích tam giác BCM.

Tam giác BCD có đường cao BC = 3cm, cạnh đá DC = 3cm

Diện tích tam giác BCD là:

SBCD = độ dài đáy x mặt đường cao : 2

= DC x BC : 2 = 3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Tam giác BCM gồm đường cao CB = 3cm, cạnh đáy BM = 3cm

Diện tích tam giác BCM là:

SBCM = độ lâu năm đáy x đường cao : 2

= CB x BM : 2 = 3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = SBCD + SBCM = 4,5 + 4,5 = 9 cm2

Cách 3:

Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích nửa hình vuông vắn ABCD + diện tích nửa hình vuông BMNC.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 28 Trang 49, Giải Vbt Tiếng Việt Lớp 3 Chính Tả

Diện tích nửa hình vuông ABCD tất cả cạnh bởi 3cm là:


3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích nửa hình vuông vắn BMNC gồm cạnh bởi 3cm là:

3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = 4,5 + 4,5 = 9 cm2

Phần 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Phần 2

Bài 3 trang 35 VBT Toán 4 Tập 2:

Một ô tô giờ đầu tiên đi được

*
quãng đường, giờ sản phẩm hai đi được
*
quãng đường. Hỏi sau hai giờ ô tô đi được từng nào quãng đường?