- Chọn bài xích -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số và phép chia số tự nhiênBài 98: Phân số cùng phép chia số tự nhiên (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bởi nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng mẫu số những phân sốBài 104: Quy đồng mẫu số những phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: rèn luyện chungBài 107: so sánh hai phân số cùng mẫu mã sốBài 108: Luyện tậpBài 109: so sánh hai phân số khác mẫu sốBài 110: Luyện tậpBài 111: luyện tập chungBài 112: rèn luyện chungBài 113: luyện tập chungBài 114: Phép cùng phân sốBài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: luyện tập chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: search phân số của một sốBài 126: Phép chia phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: rèn luyện chungBài 130: rèn luyện chungBài 131: luyện tập chungBài 132: rèn luyện chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích s hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: luyện tập chung


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 119

Xem cục bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

Bài 1 trang 40 VBT Toán 4 Tập 2: Tính

*

Lời giải:

*

Bài 2 trang 40 VBT Toán 4 Tập 2: Tính

*

Lời giải:


*

Bài 3 trang 40 VBT Toán 4 Tập 2:

Một trại chăn nuôi gia súc bao gồm

*
tấn thức ăn, trại đã thực hiện hết
*
tấn. Hỏi trại còn từng nào tấn thức ăn?

Tóm tắt
Xem thêm: Top 10 Soạn Văn 10 Tập 2 Bài 1 0 Tập 2, Top 10 Soạn Văn 10 Bài 1 Hay Và Mới Nhất

*

Lời giải:

Số thức ăn còn lại trong trại là:

*
(Tấn)

Đáp số:

*
tấn

Bài 4 trang 40 VBT Toán 4 Tập 2:

Có nhì vòi nước cùng chảy vào bể, vòi đầu tiên một giờ tung được

*
bể, vòi sản phẩm hai một giờ tung được
*
bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy được nhiều hơn vòi thứ hai từng nào phần của bể nước?