- Chọn bài xích -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số với phép phân tách số từ nhiênBài 98: Phân số và phép phân chia số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bởi nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng chủng loại số những phân sốBài 104: Quy đồng mẫu mã số các phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: luyện tập chungBài 107: đối chiếu hai phân số cùng chủng loại sốBài 108: Luyện tậpBài 109: so sánh hai phân số khác chủng loại sốBài 110: Luyện tậpBài 111: luyện tập chungBài 112: luyện tập chungBài 113: luyện tập chungBài 114: Phép cùng phân sốBài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: luyện tập chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: tìm kiếm phân số của một sốBài 126: Phép phân tách phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: rèn luyện chungBài 130: rèn luyện chungBài 131: luyện tập chungBài 132: rèn luyện chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích s hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: rèn luyện chung


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 125

Xem cục bộ tài liệu Lớp 4: trên đây

Bài 1 trang 46 VBT Toán 4 Tập 2: Lớp 4B bao gồm 28 học tập sinh, trong số đó có

*
chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính diện tích tấm kính đó.Lời giải:

Tóm tắt

*

Bài giải

Số học viên mười tuổi là:

28 x 6 : 7 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh

Bài 2 trang 46 VBT Toán 4 Tập 2: Lớp 4A có 18 học viên nữ. Số học sinh nam bởi
*
số học sinh nữ. Ti nhs số học viên nam của lớp.

Lời giải:

Tóm tắt


*

Bài giải

Số học sinh nam bao gồm trong lớp là:

18 : 9 x 8 = 16 (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh

Bài 3 trang 46 VBT Toán 4 Tập 2: Sân trường hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 80m.

Xem thêm: Giải Bài 35 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 94, 95,96 Toán 9 Tập 1: Ôn Tập Chương 1 Hình

Tính chiều dài của sảnh trường hiểu được chiều dài bởi
*
chiều rộng.

Lời giải: