Giải bài tập 1, 2, 3 trang 47 VBT toán 4 bài xích 126 : Phép phân chia phân số cùng với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất


bài 1

Viết phân số hòn đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây vào ô trống (theo mẫu): 

 (displaystyle 2 over 3) (displaystyle 3 over 5) (displaystyle 7 over 4)

 

 (displaystyle 3 over 10) (displaystyle 1 over 2)

 

 (displaystyle 3 over 2)

 

 

 (displaystyle 5 over 8)

 

 

 (displaystyle 1 over 3)

Phương pháp giải:

Phân số hòn đảo ngược của phân số (dfracab) là phân số (dfracba).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 126

Lời giải bỏ ra tiết:

 (displaystyle 2 over 3) (displaystyle 3 over 5) (displaystyle 7 over 4)

 (displaystyle 8 over 5)

 (displaystyle 3 over 10) (displaystyle 1 over 2)

 (displaystyle 3 over 1)

 (displaystyle 3 over 2)

 (displaystyle 5 over 3)

 (displaystyle 4 over 7)

 (displaystyle 5 over 8)

 (displaystyle 10 over 3)

 (displaystyle 2 over 1) 

 (displaystyle 1 over 3)

bài bác 2

Tính ( theo mẫu):

Mẫu: (displaystyle 4 over 5:7 over 3 = 4 over 5 imes 3 over 7 = 12 over 35)

a) (displaystyle 2 over 3:3 over 4) b) (displaystyle 1 over 5:1 over 3)

c) (displaystyle 5 over 9:6 over 7) d) (displaystyle 1 over 4:1 over 7)

Phương pháp giải:

 Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: lấy phân số đầu tiên nhân với phân số lắp thêm hai hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) (displaystyle 2 over 3:3 over 4 = 2 over 3 imes 4 over 3 = 8 over 9) b) (displaystyle 1 over 5:1 over 3 = 1 over 5 imes 3 over 1 = 3 over 5)

c) (displaystyle 5 over 9:6 over 7 = 5 over 9 imes 7 over 6 = 35 over 54) d) (displaystyle 1 over 4:1 over 7 = 1 over 4 imes 7 over 1 = 7 over 4)


bài xích 3

Tính:

a) (displaystyle 3 over 4 imes 5 over 7) b) (displaystyle 1 over 7 imes 1 over 5)

(displaystyle 15 over 28:5 over 7) (displaystyle 1 over 35:1 over 7)

(displaystyle 15 over 28:3 over 4) (displaystyle 1 over 35:1 over 5) 

Phương pháp giải:

- mong muốn nhân nhị phân số ta mang tử số nhân với tử số, chủng loại số nhân với chủng loại số.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 16 Vở Bài Tập (Vbt) Toán Lớp 5 Tập 1

- mong mỏi chia hai phân số ta mang phân số trước tiên nhân với phân số thứ hai hòn đảo ngược.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (displaystyle 3 over 4 imes 5 over 7 = 3 imes 5 over 4 imes 7 = 15 over 28)

(displaystyle 15 over 28:5 over 7 = 15 over 28 imes 7 over 5 = 3 over 4) 

(displaystyle 15 over 28:3 over 4 = 15 over 28 imes 4 over 3 = 5 over 7)

b) (displaystyle 1 over 7 imes 1 over 5 = 1 imes 1 over 7 imes 5 = 1 over 35)

(displaystyle 1 over 35:1 over 7 = 1 over 35 imes 7 over 1 = 1 over 5)

(displaystyle 1 over 35:1 over 5 = 1 over 35 imes 5 over 1 = 1 over 7)