- Chọn bài bác -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số cùng phép chia số trường đoản cú nhiênBài 98: Phân số cùng phép phân tách số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bằng nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng chủng loại số những phân sốBài 104: Quy đồng mẫu mã số các phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: luyện tập chungBài 107: so sánh hai phân số cùng mẫu sốBài 108: Luyện tậpBài 109: so sánh hai phân số khác mẫu sốBài 110: Luyện tậpBài 111: luyện tập chungBài 112: luyện tập chungBài 113: rèn luyện chungBài 114: Phép cùng phân sốBài 115: Phép cùng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: rèn luyện chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: tìm phân số của một sốBài 126: Phép chia phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: rèn luyện chungBài 130: luyện tập chungBài 131: rèn luyện chungBài 132: rèn luyện chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: luyện tập chung

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: trên đây

Bài 1 trang 58 VBT Toán 4 Tập 2: Viết số phù hợp vào khu vực chấm:
Hình thoi
Đường chéoĐường chéoDiện tích
14dm7dm……….dm2
6dm30dm………dm2
24dm5dm……….dm2
Lời giải:

Hình thoi
Đường chéoĐường chéoDiện tích
14dm7dm49dm2
6dm30dm90dm2
24dm5dm60dm2

*

Bài 2 trang 58 VBT Toán 4 Tập 2: Một hình thoi có diện tích 360cm2 , độ lâu năm đường chéo cánh là 24cm. Tính độ dài đường chéo cánh thứ hai

Lời giải:

Tóm tắt

*

Độ dài đường chéo cánh thứ nhị là:

360 × 2: 24 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Bài 3 trang 58 VBT Toán 4 Tập 2: diện tích hình thoi bởi một nửa diện tích hình chữ nhật. Tính chu vi hình chữ nhật

*

Lời giải:

Tóm tắt


*

Theo đề bài diện tích hình thoi bằng

*

diện tích hình chữ nhât

Diện tích hình chữ nhật là:

36 × 2 = 72 (cm2)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

72 : 12 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 6) × 2 = 36 (cm)

Đáp số: 36 cm

Bài 4 trang 59 VBT Toán 4 Tập 2: bạn ta xếp 4 hình tam giác. Mỗi hình như hình mặt thành hình chữ nhật sau:

*