Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 4 bài 159 : Ôn tập về phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


bài bác 1

Nối phân số (displaystyle2 over 5) với hình biểu thị phân số đó : 

*

Phương pháp giải:

Quan cạnh bên hình vẽ với tìm phân số chỉ số phần tô màu sắc của từng hình.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 159

Lời giải bỏ ra tiết:

*


bài xích 2

Viết tiếp vào nơi chấm :

*

Phương pháp giải:

Quan gần kề hình vẽ cùng điền phân số phù hợp vào nơi chấm. 

Lời giải bỏ ra tiết:

*


bài 3

Rút gọn phân số: 

(displaystyle 15 over 18) ; (displaystyle 14 over 40) ; (displaystyle 18 over 24)

(displaystyle 25 over 35) ; (displaystyle 60 over 12) ; (displaystyle 100 over 1000)

Phương pháp giải:

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:

- Xét coi tử số và chủng loại số cùng phân tách hết mang đến số thoải mái và tự nhiên nào to hơn .

- phân chia tử số và mẫu mã số đến số đó.

Cứ làm cho như thế cho đến khi nhận được phân số về tối giản.

Lời giải đưa ra tiết:

Rút gọn phân số: 

(displaystyle 15 over 18= dfrac15:318:3 = dfrac56) ; (displaystyle 14 over 40=dfrac14:240:2 = dfrac720) ; (displaystyle 18 over 24=dfrac18:624:6 = dfrac34)

(displaystyle 25 over 35=dfrac25:535:5 = dfrac57) ; (displaystyle 60 over 12=dfrac60:1212:12 = dfrac51=5) ; (displaystyle 100 over 1000=dfrac100:1001000:100 = dfrac110)


bài xích 4

Quy đồng mẫu mã số các phân số: 

a) (displaystyle 3 over 5) cùng (displaystyle 4 over 7) b)(displaystyle 1 over 4;1 over 5) và(displaystyle 1 over 2)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng chủng loại số hai phân số có thể làm như sau:

Lấy tử số và chủng loại số của phân số trước tiên nhân với mẫu mã số của phân số thiết bị hai.

Lấy tử số và mẫu mã số của phân số máy hai nhân với mẫu mã số của phân số lắp thêm nhất.

Lời giải chi tiết:

a) (displaystyle 3 over 5) cùng (displaystyle 4 over 7)

(displaystyle eqalign & 3 over 5 = 3 imes 7 over 5 imes 7 = 21 over 35 cr& 4 over 7 = 4 imes 5 over 7 imes 5 = 20 over 35 cr )

b) (displaystyle 1 over 4;1 over 5) và(displaystyle 1 over 2)

(displaystyle eqalign& 1 over 4 = 1 imes 5 over 4 imes 5 = 5 over 20 cr và 1 over 5 = 1 imes 4 over 5 imes 4 = 4 over 20 cr & 1 over 2 = 1 imes 10 over 2 imes 10 = 10 over 20 cr )


bài xích 5

Sắp xếp các phân số (displaystyle 1 over 3;1 over 6;2 over 5;3 over 2) theo thứ tự từ bé bỏng đến lớn.

Xem thêm: Giải Toán 10: Bài Tập Toán Lớp 10 Trang 38 Sách Giáo Khoa Đại Số 10

Phương pháp giải:

So sánh những phân số đã mang đến rồi sắp tới xếp những phân số theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ nhắn đến lớn.

Lời giải đưa ra tiết:

Nhận xét:

(dfrac13 1) ; (dfrac32 > 1) và (dfrac32

*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ

Bình chọn:


Bài tiếp theo sau
*


Báo lỗi - Góp ý