Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 106, 107 VBT toán 4 bài 169 : Ôn tập về tìm số trung bình cùng với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài làm:

Bài 1

Tìm số vừa phải cộng của các số sau :

a) 1038 ; 4957 và 2495 b) 3806 ; 7542 ; 1093 và 4215

Phương pháp giải:

Muốn tính số vừa phải cộng của đa số số, ta tính tổng của các số đó, rồi phân chia tổng đó mang đến số các số hạng.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 169

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Số trung bình cộng của các số 1038 ; 4957 cùng 2495 là :

(1038 + 4957 + 2495) : 3 = 2830

b) Số vừa đủ cộng của các số 3806 ; 7542 ; 1093 và 4215 là : 

(3806 + 7542 + 1093 + 4215) : 4 = 4164

Bài 2

Khối lớp tư mua nhiều hơn khối lớp bố là 78 tờ báo, nhưng mà lại mua ít hơn khối lớp năm là 93 tờ báo. Hỏi trung bình từng lớp mua bao nhiêu tờ báo, biết rằng khối lớp tư mua 174 tờ báo ? 

Tóm tắt :

*

Phương pháp giải:

- Số báo khối lớp tía mua = số báo khối lớp tư mua (-,78) tờ.

- Số báo khối lớp Năm thiết lập = số báo khối lớp bốn mua (+;93) tờ.

- Số báo trung bình mỗi khối lớp đã download = tổng số báo cả 3 khối lớp đã cài (:3).

Lời giải đưa ra tiết:

Khối lớp ba đã sở hữu số tờ báo là :

174 – 78 = 96 (tờ)

Khối lớp Năm đã tải số tờ báo là :

174 + 93 = 267 (tờ)

Trung bình từng khối lớp tải số báo là:

(174 + 96 + 267) : 3 = 179 (tờ)

Đáp số: 179 tờ báo.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Ngôi Sao Năm Cánh, Ý Nghĩa Tinh Thần Của Các Vì Sao

Bài 3

Viết số điểm vừa phải vào ô trống :


*

Phương pháp giải:

Muốn tính điểm vừa phải của mỗi các bạn ta mang tổng số điểm mỗi bạn có được chia cho tổng số bài.

Lời giải đưa ra tiết:

An tất cả số bài xích kiểm tra là :

3 + 5 + 1 + 11 = 20 (bài)

Tổng số điểm An đã đạt được là :

7 × 3 + 8 × 5 + 9 × 1 + 10 × 11 = 180 (điểm)

Điểm mức độ vừa phải của An là :

180 : trăng tròn = 9 (điểm)

Bình tất cả số bài kiểm tra là :

12 + 5 + 2 + 1 = đôi mươi (bài)

Tổng số điểm Bình đạt được là :

6 × 12 + 8 × 5 + 9 × 2 + 10 × 1 = 140 (điểm)

Điểm trung bình của Bình là :

140 : đôi mươi = 7 (điểm)

Vậy ta bao gồm bảng công dụng như sau : 

*

Bài 4

Một team thợ lần thứ nhất lĩnh 480 000 đồng cùng lần sau lĩnh 540 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi cá nhân được lĩnh từng nào tiền, nếu như :

a) team đó bao gồm 3 người ?

b) nhóm đó tất cả 4 tín đồ ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm kiếm số chi phí trung bình mọi người nhận được ta rước tổng số tiền chia cho số bạn trong team đó.